Powered by chatwoo.com

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE RODO

Data rozpoczęcia:
26.02.2018
Data zakończenia:
26.02.2018

Program

Dzień I
Poniedziałek
26 lutego 2018
10:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

10:15

Kluczowe założenia RODO – rewolucja czy ewolucja?

Izabela Kowalczuk-Pakuła, Radca Prawny, Counsel, szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych w Kancelarii Bird & Bird

 • Na jakie zmiany muszą przygotować się działy kadr i HR?
 • Cele zmian?
 • Kiedy RODO ma zastosowanie i kogo dotyczy?
 • Sankcje za naruszenie RODO

 

10:35

Nowe definicje starych pojęć – podstawowe pojęcia w RODO

Izabela Kowalczuk-Pakuła, Radca Prawny, Counsel, szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych w Kancelarii Bird & Bird

 • Dane osobowe pracowników, dane szczególnych kategorii, dane biometryczne
 • Administrator, współadministrator, przetwarzający, grupa przedsiębiorstwa, odbiorca danych, strona trzecia
 • Jaki mają wpływ na praktykę stare pojęcia w nowej odsłonie?
10:50

Zgoda na tle innych podstaw przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny w nowej odsłonie

Izabela Kowalczuk-Pakuła, Radca Prawny, Counsel, szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych w Kancelarii Bird & Bird

 • Zmiany wynikające z kodeksu pracy dotyczące danych pracowników i kandydatów do pracy
 • Wszystkie podstawy przetwarzania danych osobowych zwykłych i danych szczególnych kategorii
 • Czy zawsze potrzebna jest zgoda pracownika na wykorzystanie jego danych osobowych?
 • O jakich kwestiach należy poinformować pracownika i kiedy? 
 • Case study: wykorzystanie wizerunku pracownika i jego danych biometrycznych

 

11:35

Przerwa na kawę

11:50

Monitoring wizyjny i systemów informatycznych pracodawcy, GPS– o czym należy pamiętać

Izabela Kowalczuk-Pakuła, Radca Prawny, Counsel, szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych w Kancelarii Bird & Bird , Paulina Grotkowska, Adwokat, Senior Associate w zespole prawa pracy w kancelarii Bird & Bird

 • Najnowsze zmiany wynikające z projektu zmiany kodeksu pracy 
 • Zasady monitoringu wynikające z najnowszego orzecznictwa 
 • Jak długo można trzymać dane z monitoringu?

 

12:45

Dane osobowe w zbiorowym prawie pracy

Paulina Grotkowska, Adwokat, Senior Associate w zespole prawa pracy w kancelarii Bird & Bird , Agnieszka Sagan-Jeżowska, Radca prawny, Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w kancelarii Bird & Bird

 • Dane pracownicze a działalność związkowa, rady pracownicze, inni przedstawiciele załogi
 • Ochrona danych osobowych strajkujących i pozostałych pracowników w czasie sporu zbiorowego
 • Dostęp przedstawicieli pracowników/związków zawodowych do danych pracowniczych

 

13:15

Lunch

13:45

Jak skutecznie powierzyć przetwarzanie danych osobowych nie narażając firmy na nadmierną odpowiedzialność?

Agnieszka Sagan-Jeżowska, Radca prawny, Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w kancelarii Bird & Bird

 • Powierzenie – nowe obowiązki, forma i zakres umowy, odpowiedzialność administracyjna i odszkodowawcza, obowiązki administratora i przetwarzającego
14:15

Obowiązki administratora danych – od czego zacząć?

Agnieszka Sagan-Jeżowska, Radca prawny, Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w kancelarii Bird & Bird

 • Domyślna ochrona danych
 • Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania
 • Ocena skutków przetwarzania danych

 

14:45

„Powiem ci, co zrobiłem źle” – o procedurze reagowania na incydenty bezpieczeństwa danych osobowych słów kilka

Agnieszka Sagan-Jeżowska, Radca prawny, Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w kancelarii Bird & Bird

 • Kiedy przedsiębiorcy muszą zgłosić naruszenie ochrony danych?
 • Komu i w jakim czasie przedsiębiorcy muszą zgłosić naruszenie ochrony danych?
 • Czy można zapobiec naruszeniu ochrony danych?

 

15:15

Co mi wolno, czyli nowe i stare prawa pracowników

Izabela Kowalczuk-Pakuła, Radca Prawny, Counsel, szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych w Kancelarii Bird & Bird

 • Prawo do bycia zapomnianym i ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu
 • Przenoszalność danych
 • Prawa dostępu i sprostowania

 

16:00

Pytania i dyskusja

16:30

Zakończenie