Powered by chatwoo.com

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ OPERACYJNĄ W SSC - II EDYCJA

Od funkcji wspierającej po realizację celów strategicznych

Data rozpoczęcia:
22.03.2018
Data zakończenia:
23.03.2018

Opis

Zarządzanie procesami operacyjnymi w SSC jest dużym wyzwaniem dla managerów. Szybko rozwijający się technologicznie rynek i zmiany w nowoczesnych społeczeństwach determinują potrzebę sprostania wymaganiom rzeczywistości. Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest ciągła optymalizacja efektywności procesów biznesowych, jak również rozwój pracowników organizacji.

Zapraszamy na warsztaty, w ramach których nasi eksperci opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z wdrażaniem najlepszych praktyk dotyczących takich obszarów jak:

  • Strategia nakierowania działań na potrzeby klienta
  • Mierniki efektywności operacyjnej
  • Zarządzanie różnorodnością kulturowa i pokoleniową
  • Nowe narzędzia rekrutacji
  • Zarządzanie wiedzą i zmianą w organizacji
  • Robotic Process Automation w SSC
  • Centers of Excellence
  • Podejście continous improvement w kontekście pracowników

Na wydarzenie zaprasza

Filip Walicki