Powered by chatwoo.com

ZMIANY LEGISLACYJNE W SEKTORZE UBEZPIECZENIOWYM

PSD2, IDD i RODO - perspektywy dla ubezpieczycieli

Data rozpoczęcia:
04.04.2018
Data zakończenia:
05.04.2018

1 850 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 16 marca

2 250 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 16 marca


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Środa
4 kwietnia 2018
09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

Dyrektywa PSD 2 – nowe możliwości i obowiązki dla ubezpieczycieli

09:30

Jak nowe wytyczne wpłyną na dotychczasowe zasady świadczenia usług płatniczych?

Jacek Wiśniewski, Radca prawny, Of Counsel, kancelaria Squire Patton Boggs

 • geneza dyrektywy PSD2
 • zmiany w obszarze świadczenia usług
 • jak powinien zostać zmodyfikowany katalog usług
 • w jaki sposób zrewidować zakres dostawców usług płatniczych i odpowiedzialność w kontekście świadczenia tych usług?
10:10

Nowe usługi płatnicze - PIS i AIS. Jakie szanse a jakie wyzwania niosą dla branży ubezpieczeniowej?

Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta

 • aspekty prawne wykorzystania nowych usług przez ubezpieczycieli
 • możliwe błędy i potencjalne pułapki w wykorzystaniu nowych rozwiązań
10:50

Uregulowanie statusu prawnego tzw. podmiotów trzecich (TPP) w nowej legislacji

Artur Piechocki, Radca prawny, Kancelaria APlaw

 • definicja TPP
 • zakres działania TPP i obostrzenia prawne czynności przez niego wykonywanych
 • regulacje RTS przygotowywane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i ich wpływ na działalność TPP
11:30

Przerwa na kawę

Dyrektywa IDD – rewolucja czy ewolucja w dystrybucji ubezpieczeń?

11:50

Relacje dystrybutorów z klientami po implementacji IDD

dr Zbigniew Długosz, Radca prawny, partner dLK Legal

 • założenia dyrektywy i sposób jej implementacji
 • lojalność kontraktowa według nowych przepisów – czyje interesy reprezentuje dystrybutor?
 • adekwatność produktu czy działań dystrybutora
 • wymagania i potrzeby klienta a możliwości i obowiązki dystrybutora
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Nowe obowiązki informacyjne w dystrybucji ubezpieczeń

dr Katarzyna Malinowska, Radca prawny, partner, kancelaria BMSP Boryczko Malinowska i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

 • zakres informacji przekazywanych w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń
 • sposób przekazywania informacji i doświadczenia z trwałym nośnikiem
 • jak w praktyce dostosować przekazywaną klientowi dokumentację do wymogu przejrzystości?
 • pakietyzacja ubezpieczeń
14:10

Kształtowanie modeli biznesowych w świetle nowych przepisów

Anna Grykin, Counsel, radca prawny, DLA Piper

 • wynagradzanie podmiotów zaangażowanych w dystrybucję ubezpieczeń
 • zasady tworzenia produktów ubezpieczeniowych
 • zarządzanie konfliktem interesów
 • nowe wytyczne w świetle działalności KNF
15:00

Zakończenie I dnia warsztatów

Dzień II
Czwartek
5 kwietnia 2018

Implementacja RODO w branży ubezpieczeniowej

09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

09:30

Najważniejsze zmiany w zakresie przetwarzania danych w kontekście działalności ubezpieczycieli

Michał Balicki, Menedżer, Adwokat, Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy , Krzysztof Dzioba, Manager, Radca Prawny, Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy

 • geneza wprowadzanych zmian
 • obszary działalności wymagające dostosowania do nowych wytycznych
 • najważniejsze wyzwania związane z wdrożeniem RODO w branży ubezpieczeniowej
 • ryzyka wynikające z RODO dla zakładów ubezpieczeń
 • nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
11:00

Przerwa na kawę

11:20

Prawa osób, których dane dotyczą

Bartosz Kapuściński, Radca prawny, wspólnik, kancelaria TKZ

 • prawo do informacji
 • prawo do bycia zapomnianym, dostępu do danych i ich przenoszenia
 • nowe możliwości dla klienta dotyczące ochrony jego praw
12:20

Obowiązki informacyjne ubezpieczycieli wobec klientów

Piotr Czublun, Radca prawny, partner, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

 • jak wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ochrony danych osobowych?
 • dodatkowe obowiązki informacyjne, m.in.: przetwarzanie danych na mocy przepisów prawa źródło pochodzenia danych, okres przechowywania danych – jak je zaimplementować?
 • obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych
 • przetwarzanie i informowanie o zmianach w zbiorach danych osobowych
13:20

Przerwa na lunch

14:00

Wyzwania związane z profilowaniem klienta w kontekście działalności ubezpieczycieli

Mariola Ropielewska, Główny Specjalista, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji, PZU

 • jak przepisy prawne regulują profilowanie (ocenę) klienta w różnych kontekstach?
 • w jakich sytuacjach można dokonać profilowania?
 • konsekwencje i możliwości dla ubezpieczycieli w obliczu wprowadzenia legalnego profilowania klientów
15:00

Zakończenie warsztatów. Wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w wydarzeniu