Powered by chatwoo.com

INSIGHTS DISCOVERY

NOWE SPOJRZENIE NA SKUTECZNĄ SPRZEDAŻ

Data rozpoczęcia:
25.09.2018
Data zakończenia:
26.09.2018

2 750 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Opis

Insights Discovery to sprawdzone i gotowe do szybkiego zastosowania narzędzie dla działów handlowych, które pozwala na lepsze przewidywanie reakcji Klientów i podjęcie najlepszych przez nich decyzji.

Efektem warsztatu jest wspomaganie na każdym etapie sprzedaży
– od przygotowania i nawiązania kontaktu po rozwijanie współpracy.

 

1. PRZYGOTOWANIE I NAWIĄZANIE KONATKU

2. IDENTYFIKOWANIE POTRZEB

3. PREDSTAWIENIE OFERTY

4. POKONYWANIE OBIEKCJI

5. FINALIZOWANIE

6. WSPÓŁRPACA

 W trakcie dwudniowych warsztatów uczestnicy:

  • Nauczą się różnych stylów komunikacji oraz ich mocnych i słabych
  • Zdiagnozują swój preferowany styl komunikacji w oparciu o Profil Indywidualny Insights..
  • Omówią indywidualny styl sprzedaży: atuty i słabości w roli handlowca, postrzeganie ze strony klientów, odczytywanie stylu klienta i sposób adaptacji do stylu klienta.
  • Dowiedzą się i nauczą, jak prawidłowo odczytywać style komunikacyjne, przejawiające się w zachowaniu człowieka i dostosowywać styl komunikowania w taki sposób, aby bardziej efektywnie radzić sobie z pojawiającymi się wyzwaniami w procesie sprzedaży.
  • Poznają techniki adaptacji i akomodacji zachowań w celu nawiązywania głębokich, satysfakcjonujących, handlowych relacji z ludźmi i łatwiejszego znajdowania płaszczyzny porozumienia w aspekcie sprzedaży.
  • Przeanalizują etapy procesu sprzedaży i zaplanują indywidualne zmiany na poziomie każdego z nich.
  • Nauczą się technik planowania działań.

Warsztaty Insights Discovery poprzedza konieczność wypełnienia przez każdego uczestnika „Indywidualnego Kwestionariusza Insights Discovery” (czas ok. 20 minut).W tym celu uczestnik, na kilka dni przed szkoleniem, uzyska dostęp do elektronicznej platformy, gdzie po zalogowaniu, udostępniony zostanie indywidualny kwestionariusz. Na podstawie przekazanych informacji przygotowywany zostanie Podstawowy Profil Indywidualny Uczestnika, który prezentuje informacje z zakresu:

• Ogólnego stylu jego funkcjonowania;
• Mocnych i słabych stron;
• Wartości wnoszonych do zespołu;
• Stylu komunikowania się;
• Nieuświadomionych aspektów własnego wizerunku;
• Typu antagonistycznego;
• Wskazówek dotyczących dalszego rozwoju;
• Preferowanych stylów funkcjonowania w okolicznościach sprzyjających jak i w stresie.

Dodatkowo, Profil Indywidualny Uczestnika zostanie uzupełniony o moduł Skuteczna Sprzedaż, który zawiera informacje, pomocne w rozwoju kompetencji handlowych uczestnika. Pomaga m.in. przyjrzeć się swojemu własnemu, preferowanemu stylowi sprzedaży i tego jak może być postrzegany przez klientów, zrozumieć oczekiwania, potrzeby i motywację klientów. Profli zawiera wskazówki wspierające rozwój handlowca w dostosowaniu się do zachowań klientów, budowaniu z nimi kontaktu i wpływaniu na nich.

 

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała