Powered by chatwoo.com

ELEKTRONIZACJA I RODO W PRAKTYCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WARSZTAT DLA WYKONAWCÓW

Data rozpoczęcia:
25.10.2018
Data zakończenia:
26.10.2018

1 150 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 12 października

1 450 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 12 października


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Opis

Zapraszamy na kompleksowe spotkanie przygotowujące Wykonawców do prawidłowego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwzględnieniem zmian dotyczących elektronizacji oraz wymagań RODO.

Dowiesz się jak przygotować konkurencyjną ofertę przetargową w oparciu o nowe przepisy.

Adresaci szkolenia:

  • osoby, które przygotowują oferty oraz dokumentacje niezbędną do uczestniczenia jako wykonawca w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • osoby które reprezentują wykonawców przed instytucjami, które rozstrzygają spory w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  • osoby zainteresowane tematyka zamówień publicznych z perspektywy wykonawcy

Na wydarzenie zaprasza

Anna Kowalkowska