Powered by chatwoo.com

NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

Planowane zmiany, nowy wymiar sankcji, dobre praktyki w compliance

Data rozpoczęcia:
06.12.2018
Data zakończenia:
06.12.2018

Opis

Wejście w życie nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest kwestią czasu. Trzymiesięczny okres vacatio legis, który zakłada projekt nowej ustawy, może nie być wystarczający, aby odpowiednio dostosować procedury wewnętrzne w Twojej organizacji. Projekt zakłada diametralną zmianę w wielu aspektach prawa dotyczących odpowiedzialności: spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji etc.

Najważniejsze zmiany dotyczą m. in.: znacznego podwyższenia kar finansowych (nawet do 60 mln PLN), możliwości przeprowadzenia postępowania karnego przeciwko spółce, nawet gdy niemożliwe jest skazanie osoby fizycznej, a nawet orzeczenia o rozwiązaniu lub likwidacji firmy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zabezpieczyć interesy swojej organizacji i wprowadzić procedury, które są niezbędne by uchronić ją przed wysokimi sankcjami, zapraszamy na nasze praktyczne warsztaty, które kierujemy do:

 • Właścicieli spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń etc.
 • Prezesów i członków zarządów
 • Managerów i specjalistów z działów prawnych i compliance

W czasie szkolenia nasi eksperci z Kancelarii Filipiak Babicz oraz praktycy z dziedziny compliance poruszą tematy takie jak:

 • Odpowiedzialność karna podmiotu zbiorowego – za czyje zachowanie i w jaki sposób podmiot zbiorowy może zostać ukarany
 • Przykładowe rozwiązania w ramach compliance
 • Jakie są Twoje prawa i obowiązki w trakcie trwania postępowania
 • Przegląd katalogu przestępstw, za które mogą być ukarane podmioty zbiorowe
 • Jakie środki zapobiegawcze mogą zastosować organy kontroli przed postępowaniem karnym
 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – szanse i zagrożenia
 • Kim jest sygnalista i jak z nim postępować
 • Dlaczego tak ważne jest wprowadzenie procedur wewnętrznego postępowanie wyjaśniającego

Jeśli chcesz zdobyć kompleksową i merytoryczną wiedzę zapraszamy do rejestracji!

Na wydarzenie zaprasza

Izabela Balcerzak