Powered by chatwoo.com

NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

Planowane zmiany, nowy wymiar sankcji, dobre praktyki w compliance

Data rozpoczęcia:
06.12.2018
Data zakończenia:
06.12.2018

Organizator

Patron merytoryczny

Partner

Patronat medialny