Powered by chatwoo.com

NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

Planowane zmiany, nowy wymiar sankcji, dobre praktyki w compliance

Data rozpoczęcia:
06.12.2018
Data zakończenia:
06.12.2018

Program

Dzień I
Czwartek
6 grudnia 2018
09:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

09:30

Idea odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli dlaczego podmiot zbiorowy w ogóle ma odpowiadać karnie?

Michał Babicz, Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ

 • Modele odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – czyli jak to wygląda w innych państwach?
 • Dotychczasowa regulacja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej funkcjonowanie w praktyce
 • Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli kiedy i za co odpowiada podmiot zbiorowy
 • Co zmienia się w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?
10:05

Przerwa kawowa

10:25

Rodzaje odpowiedzialności i potencjalne sankcje względem podmiotów

Michał Babicz, Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ , dr Piotr Karlik, Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ , Anna Nowakowska, Prawnik, ekspert ds. compliance, of counsel Kancelaria FILIPIAKBABICZ

 • Podmiot zbiorowy jako podmiot odpowiedzialności – kim jest podmiot zbiorowy?
 • Odpowiedzialność karna podmiotu zbiorowego – za czyje zachowanie i w jaki sposób podmiot zbiorowy może zostać ukarany?
 • Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza – czym różni się od odpowiedzialności karnej?
 • Osoba fizyczna jako sprawca przestępstwa i jej rola w zakresie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
11:40

Przerwa na kawę

12:00

Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

dr Piotr Karlik, Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ

 • Model postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Prawa i obowiązki podmiotu zbiorowego w trakcie trwania postępowania
 • Jakie środki zapobiegawcze mogą być stosowane względem podmiotu zbiorowego
 • Kiedy i jak może zostać ustanowiony zarząd przymusowy wobec podmiotu zbiorowego
 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – szanse i zagrożenia
13:15

Przerwa na lunch

13:50

Mechanizmy ochrony podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością – skuteczne praktyki postępowania w sytuacji kryzysowej

Maciej Hajewski, Regional Compliance Officer – Kancelaria FilipiakBabicz of counsel , Anna Nowakowska, Prawnik, ekspert ds. compliance, of counsel Kancelaria FILIPIAKBABICZ

 • Dobre praktyki compliance w ramach podmiotu zbiorowego
 • Kim jest sygnalista i jak z nim postępować?
 • Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające – dlaczego jest takie ważne?
 • Przykładowe rozwiązania w ramach wewnętrznych procedur compliance
15:20

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom