Powered by chatwoo.com

LEGAL MBA

Kompetencje biznesowe dla prawników

Data rozpoczęcia:
02.03.2019
Data zakończenia:
09.06.2019

Program

Dzień I
Sobota
2 marca 2019

MODUŁ 1 – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRAWNICZYMI

09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa

09:30

Prawnik jako Project Leader czyli rola prawnika w zarządzaniu projektem biznesowym

Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

 • Koordynacja, zarządzanie czy kształtowanie – rola prawnika w projekcie
 • Wyzwania i ograniczenia stojące przed prawnikiem zarządzającym projektem biznesowym
10:30

Projekt prawny jako integralna część zarządzania projektami biznesowymi

Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

 • Za pomocą jakich technik zintegrujesz projekt prawny z pozostałymi działaniami Twojej firmy?
 • Analiza projektów biznesowych, w których kluczową rolę odgrywa dział prawny. Jak włączyć prawników w duże projekty biznesowe?
 • W jaki sposób efektywnie osadzać projekt prawny w strategii firmy?
 • Jak biznes wpływa na decyzje prawne? Jak zrealizować projekt nie blokując biznesu?
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Prawnik jako zarządzający ryzykiem w projekcie. Analiza obszarów ryzyka prawnego

Jacek Pawłowski, Partner, radca prawny, kancelaria PwC Legal

 • Jak skutecznie opisać ryzyko prawne w projekcie? Zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym a projekcie biznesowym
 • Podział kompetencji pomiędzy wewnętrzny dział prawny a kancelarię współpracującą na projekcie
 • Rola prawnika w projekcie a podejmowanie decyzji na temat ryzyka biznesowego wynikającego z przeprowadzonych analiz projektu
 • Jak zarządzać, monitorować i kontrolować ryzyko w projekcie? Metody ograniczania ryzyka prawnego
13:20

Przerwa na lunch

14:20

Harmonogramowanie, budżetowanie, mapowanie i ewaluacja projektu – techniki i narzędzia

Marcin Nowakowski, Program & Change Manager

 • otwarcie / przedstawienie celu prezentacji
 • ice breaker / after lunch energizer
 • zarysowanie zestawu narzędzi (project management, agile, lean, six sigma, change management, digitalization & automation)
 • prezentacja agile manifesto
 • prezentacja metodologii agile i pragmatyczne (zwinne) metody wyznaczania rezalizacji zadań oraz celów
 • budzetowanie i metody wyceny / pricingu działań projektowych przez dostawców / działy wewnętrzne
 • gra zarządzanie/planowanie w projekcie zwinnym
 • wprowadzenie do aplikacji IT wspierających zarządzanie projektami
 • wprowadzenie do narzędzi "analogowych" wspierających zarządzanie projektami
 • ćwiczenie wizualizacja zadań w projekcie (kanaban)
 • podsumowanie i dyskusja
17:00

Podsumowanie

Dzień II
Niedziela
3 marca 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Legal Project Management – jak pokonać bariery projektowe w zmiennym otoczeniu prawnym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Czym jest projekt prawny? Projekty a inne formy organizacji pracy
 • Specyfika projektu prawnego – najważniejsze etapy zarządzania projektami w dziale prawnym
 • Praktyczna analiza metodyk projektowych możliwych do wykorzystania w projekcie prawnym
10:30

Zarządzanie zespołem i kompetencjami w realizacji projektu prawnego

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Metody doboru uczestników projektu. Jak efektywnie wykorzystywać zasoby wewnątrz firmy?
 • Techniki podziału zadań między poszczególnych członków zespołu projektowego
 • Metody zarządzania członkami zespołu projektowego, którzy bezpośrednio nie raportują do działu prawnego
 • Jak skutecznie zorganizować współpracę z kancelariami i klientami zewnętrznymi?
 • W jaki sposób mierzyć cele i rozliczać osiągane wyniki w cross-funkcyjnym zespole projektowym, którym zarządza prawnik?
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Sztuka komunikacji w pracy prawnika, czyli w jaki sposób relacje w zespole wpływają na efektywność projektu?

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Jak budować relacje w zespole projektowym? Techniki i narzędzia, które wspierająpracę pracowników
 • W jaki sposób zmotywować pozostałe działy w przedsiębiorstwie do współpracy z działem prawnym przy realizowanych projektach?
 • Metody pobudzania kreatywności w zespole projektowym
13:00

Przerwa na lunch

13:40

Sesja Q&A

14:30

Podsumowanie i zakończenie modułu 1

Dzień III
Piątek
22 marca 2019

MODUŁ 2 – PRAWNIK JAKO LIDER

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Prawnik jako skuteczny manager i lider – sesja 1

Jakub Zając, Konsultant, trener Akademii Psychologii Przywództwa, coach , Michał Kaźmierski, Menedżer, trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa oraz Uniwersytetu SWPS

 • przywództwo dziś – co to znaczy być liderem?
 • co czyni lidera skutecznym?
 • pułapki przywództwa
16:30

Przerwa na kawę

17:00

Prawnik jako skuteczny manager i lider – sesja 2

Jakub Zając, Konsultant, trener Akademii Psychologii Przywództwa, coach , Michał Kaźmierski, Menedżer, trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa oraz Uniwersytetu SWPS

 • stres w życiu lidera i jak sobie z nim efektywnie radzić?
 • lider jako „energy manager”
 • 4 filary zarządzania energią wg. T. Schwartza – sposób na balans praca-życie prywatne
 • nawyki i rutyny usprawniające
19:00

Podsumowanie

Dzień IV
Sobota
23 marca 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Zastosowanie psychologii osobowości w zarządzaniu zespołem prawników

Tomasz Sęk, DEMECO Sp. z o.o.

 • Pojęcie osobowości i jej wymiary
 • Wykorzystanie wiedzy o osobowości w pracy prawnika – menedżera - lidera
 • Wykorzystanie narzędzi psychometrycznych w formowaniu i zarządzaniu zespołem prawników.
 • Rozpoznawanie osobowości - warsztaty
 • Wykorzystanie wiedzy o osobowości w komunikacji w zespole prawników
12:30

Przerwa na lunch

13:30

Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji

Przemysław Rybarczyk, Partner zarządzający, Tak! Tylko dobre rozwiązania

 • Zmiana jako immanentny element cyklu życia organizacji
 • Skuteczna komunikacja z perspektywy Change Management
 • Motywowanie i zarządzanie zespołem w trakcie zmian organizacyjnych – dobre praktyki
15:30

Podsumowanie

Dzień V
Niedziela
24 marca 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Rekrutacja do działu prawnego – co powinniśmy wiedzieć jako managerowie przystępując do pozyskiwania nowych pracowników w niełatwych realiach rynku pracownika

Anna Krawcewicz, Trener biznesu, psycholog, coach, konsultant HR Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Mind UP

 • Skuteczne narzędzia i metody rekrutacji
 • Jak efektywnie określić zakres obowiązków i wymagań potencjalnego kandydata
 • Rozmowa kwalifikacyjna – na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę, aby podjąć właściwą decyzję o zatrudnieniu kandydata
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie

(sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

 • Praca zdalna, rozmowy przy kawie – czyli jak angażować i motywować wymagających pracowników metodami coachingowymi?
 • Psychologiczne narzędzia pozytywnego wspierania twoich podwładnych – innowacyjne podejście psychologii pozytywnej
 • Siła motywacji wewnętrznej i zagrożenia motywowania nagrodami zewnętrznymi
 • Jak wzbudzić motywację wewnętrzną i zaangażowanie pracownika – praktyczne wskazówki
15:20

Przerwa na lunch

15:40

Podsumowanie i zakończenie modułu 2

Dzień VI
Piątek
12 kwietnia 2019

MODUŁ 3 – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRACY PRAWNIKA

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Nowoczesne narzędzia podnoszace skuteczność warsztatu prawnika

Sebastian Grzywacz, radca prawny, dyrektor działu prawnego, prokurent Antalis Poland Sp. z o.o.

 • Przeciążenie informacyjne, a precyzja i skuteczność komunikacji
 • Podstawowy nośnik danych – język
 • Prawnik w świecie nowoczesnych technologii – rodzaje i oceny
 • Zarządzenie informacją prawną, zespołem i projektami
16:30

Podsumowanie

Dzień VII
Sobota
13 kwietnia 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Najnowsze regulacje prawne a wdrażanie wymaganych rozwiązań cyfrowych w Twojej firmie

dr Arwid Mednis, Partner, Lider praktyki TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, radca prawny, kancelaria PwC Legal

 • Ochrona danych osobowych
 • Formy i metody udzielania pomocy prawnej z użyciem nowoczesnych form komunikacji
 • Metody zapewniania bezpieczeństwa cyfrowego przez prawników
 • Procedury prawne przy wdrażaniu systemów Digital i IT Security
 • Digital & IT law update – najnowsze wymogi regulacyjne w obszarze Digital i IT Security
11:00

Przerwa na kawę

11:20

Jak zarządzać ryzykiem braku zgodności? Co znaczy nowoczesny compliance?

Piotr Rówiński, Partner, lider zespołu zarządzania ryzykiem, PwC

 • Umiejscowienie compliance w przedsiębiorstwie – podział ról i obowiązków
 • Koncepcje podejścia do zaprojektowania i wdrożenia funkcji compliance
 • Jak wdrożyć skuteczny i dostosowany do potrzeb organizacji proces compliance?
 • Warianty organizacji funkcji compliance - dział prawny a compliance
 • System kontroli wewnętrznej – jak wykorzystać inne działy, by zmniejszyć ryzyko compliance?
12:50

Przerwa na lunch

13:30

Cloud, Mobile, BYOD, social media... co prawnik powinien wiedzieć na temat współczesnej technologii?

Gerard Karp, Partner, Lider zespołu TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, adwokat, PwC Legal

 • Prawne wymogi bezpieczeństwa dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych
 • Metody szacowania ryzyka prawnego związanego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w Twojej firmie
 • Kadrowanie, wykorzystywanie filmów, publikacja zdjęć – jak archiwizować i przetwarzać dane pobrane z sieci?
 • Social Media z perspektywy działu prawnego – szanse i ryzyka prawne
 • Online Marketing, Cookies i śledzenie na Google Web – analiza regulacji prawnych
 • Jak zabezpieczać prawnie przetwarzanie danych osobowych w chmurach
 • Strategia Cloud – wybór odpowiedniego dostawcy z perspektywy działu prawnego
16:00

Podsumowanie

Dzień VIII
Niedziela
14 kwietnia 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Postępowania wyjaśniające w organizacji - warsztat PwC Investigate

Wojciech Szulc, Dyrektor, Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC , Angelika Ciastek-Zyska, Starszy Menedżer, Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC

 • Skala i popularne rodzaje nadużyć w Polsce i na świecie
 • Jak reagować w przypadku niezapowiedzianej kontroli organu
 • Jak weryfikować zarzuty podnoszone przez sygnalistów
 • Jak zachowywać się w sytuacji kryzysu regulacyjnego
 • Z jakich narzędzi weryfikacyjnych korzystać oraz w jakiej kolejności

Podczas warsztatu, który jest prowadzony w formie interaktywnej gry, uczestnicy mają możliwość wcielenia się w rolę śledczego: badają ślady, analizują dane, prowadzą przesłuchania, zbierają dowody, które mają wskazać, potwierdzić, lub wykluczyć nieprawidłowości, na które organizacja została narażona. W efekcie swojej pracy uczestnicy przygotowują raport ze swoich działań, uzyskując informację - jak im poszło. Grupa wykładowa będzie podzielona na kilka zespołów, w ramach których uczestnicy będą pracować.

*Gra jest przygotowana w języku angielskim

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Podsumowanie i zakończenie modułu 3

Dzień IX
Piątek
17 maja 2019

MODUŁ 4 – FINANSE DLA PRAWNIKÓW

Prowadzenie modułu:

Astrid Zakrzewska, Trener Akademii PwC

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Podstawowe regulacje w zakresie raportowania finansowego

 • Przepisy prawa w odniesieniu do rachunkowości i sprawozdawczości
 • Sprawozdanie finansowe wg różnych standardów rachunkowości
 • Wymogi raportowe organizacji, w tym rodzaje raportowania (finansowe, zarządcze i podatkowe)
  • Podstawowe różnice
  • Odbiorcy
  • Raporty jednostkowe i skonsolidowane
  • Raportowanie roczne i śródroczne
 • Informacje o przedsiębiorstwie poza sprawozdaniem finansowym, w tym raporty finansowe i pozafinansowe
 • Dostępność sprawozdań finansowych
 • Badanie sprawozdań finansowych oraz opinia i raport audytora
16:30

Przerwa na kawę

17:00

Najważniejsze terminy i zasady dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości

 • Podstawowe terminy: aktywa, pasywa, zobowiązania, kapitał własny, wydatki, wpływy, przychody, koszty
 • Główne zasady rachunkowości
  • Kontynuacji działania
  • Memoriału oraz współmierności kosztów i przychodów
 • Istota i rodzaje operacji gospodarczych
 • Zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków, korekty błędów
19:00

Podsumowanie

Dzień X
Sobota
18 maja 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – cz. 1 Bilans, czyli obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

 • Struktura bilansu/główne kategorie
 • Warunki ujmowania najważniejszych pozycji (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne, zapasy, należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, podatek dochodowy odroczony)
 • Zasady wyceny pozycji bilansowych
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – cz. 2 Rachunek zysków i strat, czyli wyniki działalności przedsiębiorstwa

 • Struktura rachunku zysków i strat
 • Przychody, koszty, wynik finansowy
 • Układ kalkulacyjny i porównawczy
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych

 • Idea rachunku przepływów pieniężnych
 • Jak to możliwe, że zyskowne przedsiębiorstwa upadają
 • Struktura rachunku przepływów pieniężnych – podstawowe rodzaje działalności

Ruch kapitałów, czyli zmiany w majątku właścicieli

 • Poszczególne kategorie kapitałów (ujmowanie i wycena)
 • Kapitały a dywidenda
14:15

Przerwa na lunch

15:00

Składniki sprawozdania finansowego i powiazania miedzy nimi – cz. 3 Informacja dodatkowa jako integralna czesc sprawozdania finansowego Powiazania pomiedzy składnikami sprawozdania finansowego

Manipulacja informacja finansowa
• Kreatywna rachunkowosc
• Błedy lat poprzednich
• „Windows’ dressing”

Kluczowe obszary współpracy prawnicy – dział finansowy w organizacji

17:00

Podsumowanie

Dzień XI
Niedziela
19 maja 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego – cz.1

 • Czytanie sprawozdania finansowego, analiza wstępna
 • Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego cz. 2

 • Analiza wskaźnikowa
  • Rentowność
  • Wydajność (efektywność)
  • Płynność
  • Wypłacalność
  • Zadłużenie
 • Zalety i ograniczenia analizy finansowej
13:30

Przerwa na lunch

14:15

Information Governance Program – jak wprowadzić ład informacyjny w Twojej firmie

Grzegorz Pędzisz, Chief Information Officer, IdeaBank SA

 • Czym jest Information Governance? Metody budowania i standardy rynkowe na przykładzie obszaru IT
 • Jak za pomocą̨ Information Governance osiągać cele organizacji (break event point)
 • Nowoczesne narzędzia umożliwiające bezpieczne Information Governance
 • Korzyści i koszty wynikające z tworzenia ładu informacyjnego w Twojej firmie
15:15

Podsumowanie i zakończenie modułu 4

Dzień XII
Piątek
7 czerwca 2019

MODUŁ 5 – PUBLIC RELATIONS – SZTUKA KOMUNIKACJI I BUDOWANIA MARKI WŁASNEJ PRAWNIKA

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Marka własna prawnika

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

 • Ja. Moja marka
 • Rzeczywistość vs świat wirtualny
 • Strategia budowania marki własnej
 • Wizerunek prawnika w biznesie
 • Budowanie autorytetu
16:30

Przerwa na kawę

17:00

Zarządzanie karierą własnej marki

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

 • Zarządzanie karierą
 • Case study: Narzędzia marketingowe, komunikacja i Social Media
19:00

Podsumowanie

Dzień XIII
Sobota
8 czerwca 2019
12:40

Lunch

13:30

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi cz. 2

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

16:30

Przerwa na kawę

16:50

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi cz. 2

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

18:20

Podsumowanie

Dzień XIV
Niedziela
9 czerwca 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

 • W jaki sposób poprowadzić rozmowę zgodnie ze swoimi celami i założeniami?
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji podczas prowadzenia negocjacji
 • Jak radzić sobie z emocjonalnymi zachowaniami naszych rozmówców?
12:00

Przerwa na kawę

12:10

Claim Management – jak zabezpieczyć prawnie obieg informacji w Twojej firmie?

Marian Giersz, Adwokat, PwC Legal

 • Prawne sposoby zabezpieczenia danych osobowych i innych informacji w firmie.
 • Ochrona danych osobowych a tajemnica przedsiębiorstwa.
 • O czym pamiętać współpracując z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, aby być w zgodzie z wewnętrznymi regulacjami oraz przepisami prawa?
 • Badanie due diligence spółki a ochrona danych osobowych.
13:10

Przerwa na kawę

13:20

Uroczyste zakończenie Legal MBA – wręczenie dyplomów

Dzień XV
Piątek
5 kwietnia 2019

MODUŁ 6 – przeniesiony - PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM. INNOWACYJNE MODELE BIZNESOWE. WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA STRATEGIE BIZNESOWE

Prowadzący moduł:

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Podstawy Zarządzania Przedsiębiorstwem cz.1

 • Przedsiębiorstwo i uwarunkowania rynkowe
 • Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
15:30

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

 • Mocne i słabe strony
 • Strategia i przewaga konkurencyjna
 • Tworzenie i kierunki rozwoju strategii i jej realizacji
16:30

Przerwa na kawę

17:00

Podstawy Zarządzania Przedsiębiorstwem cz.2

18:00

Case study, panel dyskusyjny

19:00

Zakończenie

Dzień XVI
Sobota
6 kwietnia 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe cz.1

 • Nowe uwarunkowania otoczenia biznesu
 • Współczesne kierunki rozwoju biznesu
12:30

Przerwa na lunch

13:30

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe cz.2

 • Automatyzacja i robotyzacja
 • Big data, sztuczna inteligencja i inne nowe zjawiska
 • Hiperdynamika zmian, chaotyczne otoczenie
15:00

Przerwa na kawę

15:15

Case study, panel dyskusyjny

16:15

Podsumowanie

Dzień XVII
Niedziela
7 kwietnia 2019
09:00

Poranna kawa

09:30

Innowacyjne modele biznesowe

 • Nowe sposoby organizacji biznesu
 • Nowe sposoby konkurowania i budowania przewag konkurencyjnych
 • Rozwój i wzrost, akwizycje i konkurowanie z niebezpiecznymi ignorantami
11:00

Case study, panel dyskusyjny

12:00

Przerwa na kawę

12:30

Podsumowanie i zakończenie modułu 6