Powered by chatwoo.com

WSPÓŁCZESNE METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ALTERNATYWNE FORMY TRANSFERU I FINANSOWANIA RYZYKA

Data rozpoczęcia:
14.02.2019
Data zakończenia:
15.02.2019

Prelegenci

Krzysztof Dresler

Doradca kredytowy - wspiera firmy w zarządzaniu finansami

Krzysztof Dresler posiada dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości oraz instytucjach rynku kapitałowego. Obecnie jest prezesem zarządu ICRA (www.icra.com.pl), partnerem i wspólnikiem: BAAK – Biura Analiz Apkilacji Kredytowych (www.baak.com.pl) oraz Capitalia (www.capitalia.pl). Jest także zaangażowany w inne komplementarne przedsięwzięcia.
Przez ponad 10 lat pracował w bankowości, nadzorując jako wiceprezes zarządu PKO Bank Polski SA w latach 2008-2011 obszar ryzyka i windykacji, a czasowo także bankowość inwestycyjną. Krzysztof był Przewodniczącym Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Przewodniczącym Komitetu Kredytowego Banku. W latach 2010-2012 był sekretarzem Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.
W 2012 roku został odznaczony odznaką honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.
We wcześniejszym okresie Krzysztof nadzorował zarządzanie aktywami i pasywami jako Dyrektor Zarządzający w Pekao SA, a jako Chief Financial Officer oraz Reporting Officer w Xelion Doradcy Finansowi Unicredit Group także obszary strategii, planowania, kontrolingu oraz politykę kadrową, politykę wynagradzania sieci, politykę kosztową oraz kwestie podatkowe.
W ramach pracy zawodowej uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach. Odbył m.in. staż w spółce Depository Trust Company (Nowy Jork), ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz kurs kandydatów Chartered Financial Analyst (CFA), a także studium dla dyrektorów finansowych. Jest certyfikowanym doradcą rynku New Connect.
Jest członkiem wielu organizacji, m.in. Global Association of Risk Professionals, Professional Risk Management International Association, Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi) oraz Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska.
Krzysztof mówi płynnie po angielsku i niemiecku oraz zna język rosyjski. Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe studia filozoficzne w Collegium Civitas, program menedżerski "Zarządzanie dla przywództwa w biznesie" przygotowany przez University of New Brunswick, a także Studia Podyplomowe "Studium Controlingu Bankowego".

Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka

Menedżer, Konsulting, Grant Thornton

Małgorzata specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Zajmuje się realizacją projektów z zakresu wycen przedsiębiorstw, wycen szkód gospodarczych oraz wycen wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo bierze aktywny udział w projektach związanych z modelowaniem finansowym, pozyskaniem finansowania oraz procesami fuzji i przejęć.
Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w departamencie klientów korporacyjnych w ING Banku Śląskim, gdzie zajmowała się analizą finansową, oceną zdolności kredytowej oraz monitoringiem sytuacji finansowej spółek.
Autorka publikacji w prasie fachowej z zakresu analiz finansowych oraz wycen przedsiębiorstw. Współautorka książki „Przyszłość mojej firmy”.
W 2013 roku dołączyła do zespołu konsultingu Grant Thornton.

Tomasz Mleczak

Menedżer, Konsulting, Grant Thornton

Tomasz specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Zajmuje się realizacją projektów związanych z przeprowadzaniem wycen przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych. Doradza również przedsiębiorstwom poszukującym wsparcia m.in. w takim zakresie jak: budowanie strategii rozwoju, przygotowywanie biznes planów, modelowanie finansowe oraz analiza kosztów i rentowności.
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk transakcji giełdowych w międzynarodowym funduszu inwestycyjnym Franklin Templeton Investments.
W trakcie zdobywania uprawnień doradcy inwestycyjnego w ramach programu prowadzonego przez Chartered Financial Analyst Institute (CFA Level II Candidate) oraz kwalifikacji wydawanych przez Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA.
Autor publikacji w prasie fachowej. Współautor książki „Przyszłość mojej firmy”.
W 2013 roku dołączył do zespołu konsultingu Grant Thornton.

Michał Rams

Counsel, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, kancelaria PwC Legal

Michał, jako lider zespołu White Collar Crime w kancelarii PwC Legal odpowiada za zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego.
Michał prowadził wiele złożonych postępowań karnych, w tym karnoskarbowych w odniesieniu do przestępstw związanych z uszczupleniami oraz wyłudzeniami należności publicznoprawnych w zakresie podatku VAT, CIT oraz PIT. Doradzał w kwestiach zarządzania ryzykiem podatkowym, w tym pod kątem potencjalnej odpowiedzialności karnej członków zarządu. Wielokrotnie uczestniczył w wewnętrznych śledztwach w charakterze eksperta z zakresu prawa karnego oraz karnoskarbowego.
Doświadczenie Michała obejmuje także prowadzenie postępowań z zakresu szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego. Samodzielnie prowadził wiele procesów karnych z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu za przestępstwo nadużycia zaufania, czy przestępstwa opisane w kodeksie spółek handlowych. Brał również udział w charakterze obrońcy w postępowaniach związanych z przestępstwami w obszarze rynku kapitałowego.
Przed rozpoczęciem współpracy z PwC Legal przez 11 lat zdobywał doświadczenie w Kancelarii Kardas & Kardas, gdzie ostatnio pełnił funkcję młodszego partnera.
Michał jest adwokatem. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest również absolwentem studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo oraz doktorem nauk prawnych. Pełni także funkcję adiunkta w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady m.in. z zakresu prawa karnego gospodarczego.
Jest autorem publicystycznych i recenzowanych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego, w tym m.in. współautorem Komentarza Wolters Kluwer do Kodeksu Karnego.
Michał został wyróżniony w konkursie Rising Stars - Prawnicy Jutra 2017, zajmując 2 pozycję. Jest również laureatem stypendiów naukowych Narodowego Centrum Nauki oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki

Associate Partner Financial Risk Management & Valuations – Complex Financial Instruments, Grant Thornton

Odpowiedzialny w Grant Thornton za Zarządzanie ryzykiem rynkowym oraz wyceny instrumentów finansowych. Linia usług, którą stworzył, została wyróżniona globalnie w Grant Thornton i zaliczona do ‘Market Excellence Solutions’ jako ‘Leading market advice on management of market risk and valuation of financial instruments’. Były pracownik w bankach w obszarach skarbu. Zarządzał dużymi portfelami instrumentów pochodnych w BRE, BPH i HSBC. W Banku Zachodnim WBK pełnił funkcję Chief Delera, a następnie dyrektora sprzedaży instrumentów pochodnych i strukturyzowanych. Depozyty inwestycyjne oparte na rynku walutowym, które wdrożył w obszarze skarbu BZ WBK, zostały uznane w 2012r. za najlepszy produkt strukturyzowany powiązany z rynkiem walutowym w Polsce przez branżowy portal SRP należący do Euromoney. Prowadził zajęcia dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentem. Wykładał na Forum Dealerów Bankowych organizowanym przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Pełnił funkcję Członka Komisji d.s. profesjonalizmu przy ACI Polska.