INNOVATION BOX

Jak skorzystać z nowej ulgi podatkowej od innowacji i praw własności intelektualnej?

Start date:
27.02.2019
End date:
27.02.2019

Description

IP Box obowiązuje już od 1 stycznia 2019 r. Jest to długo wyczekiwane uzupełnienie systemu wspierania innowacyjności przedsiębiorstw. W połączeniu z dostępną ulga na B+R stanowi całość i przewiduje zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% (obecna to 19%) do dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych przez podatnika w wyniku jego działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga IP Box powstała z myślą o:

  • wsparciu innowacyjnych przedsiębiorców – natychmiastowy efekt w postaci mniejszego podatku dochodowego,
  • zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa,
  • wzroście świadomości przedsiębiorstw w zakresie praw IP jako potencjalnych źródeł dochodu.

Szkolenie zostało stworzone z myślą o:

  • kadrze zarządzającej działami R&D,
  • dyrektorach finansowych,
  • głównych księgowych,
  • pracownikach działu finansowo-księgowego,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką obniżenia podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności rozwojowo-badawczej.

Invited by

Anna Kowalkowska