UDZIAŁOWCY W KONFLIKCIE - SPÓR KORPORACYJNY

geneza, rozwiązania, obrona (z uwzględnieniem zmian KSH obowiązujących od 01.03.2019 r.)

Data rozpoczęcia:
16.04.2019
Data zakończenia:
17.04.2019

Opis

Prawdziwą sztuką jest znalezienie odpowiedniej formuły rozwiązania konfliktu, która pozwoli załagodzić powstały spór lub umożliwi szybko i skutecznie jego rozwiązanie.

Uczestnicząc w warsztacie dowiedzą się Państwo jak przygotować się do sporu, a w szczególności jak nie przegrać sporu przed jego rozpoczęciem a także jak go wygrać… przed jego zakończeniem.

Jeżeli sporu nie da się uniknąć, to wiedza praktyczna przekazana podczas szkolenia, pozwoli Państwu na zakończenie go sukcesem.

Konflikt między wspólnikami spółki paraliżuje jej działalności, a to prowadzić może nawet do jej rozwiązania. O CO KŁÓCĄ SIĘ WSPÓLNICY:

 • dysponowanie majątkiem spółki bez zgody wszystkich wspólników
 • zarządzanie spółką
 • uczestnictwo w spółce oraz wystąpienie ze spółki
 • podział zysku, podział majątku, dopłaty, sprzedaż udziałów
 • ustalenie wynagrodzeń zarządu
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium zarządowi


Podczas warsztatu omówione zostaną burzliwe konflikty w spółkach handlowych: od ich genezy, poprzez ich trudne, rozstrzygające momenty na ich rozwiązaniu kończąc. Analiza licznych case study ma na celu identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z wystąpieniem sporu korporacyjnego. Uwzględnienie pozaprocesowych i procesowych strategii rozwiązania sporu korporacyjnego ma umożliwić skuteczne przygotowanie się na wypadek powstania sporu, a w zaistniałej już sytuacji konfliktowej zapewnić jak największe szanse jej pozytywnego rozwiązania.

Uczestnicząc w warsztatach dowiedzą się Państwo m. in.:

 • jakie wyzwania stoją przed uczestnikami sporów w spółkach
 • jak skutecznie zaskarżać uchwały zgromadzeń właścicielskich, rady nadzorczej, zarządu
 • jakie jest znaczenie budowania odpowiednich „umocnień” korporacyjnych
 • jak skutecznie wybierać członków rady nadzorczej oddzielnymi grupami i wykonywać inne uprawnienia mniejszościowe
 • czemu służy powołanie rewidenta do spraw szczególnych w spółce publicznej, a także na czym polega specyfika sporów w spółce publicznej w porównaniu do spółek prywatnych
 • czy istnieją „lepsi” i :gorsi” akcjonariusze, jaka jest rola i pozycja zarządu w sporach spólkach
 • jak bronić się przed niechcianym wpisem do KRS
 • jakie sankcje grożą w przypadku szantażu korporacyjnego
 • jak zabezpieczenia rozstrzygają spory korporacyjne

Na warsztat zapraszamy:

 • właścicieli spółek
 • członków zarządu spółek
 • członków rad nadzorczych spółek
 • prawników, radców prawnych
 • działy prawne spółek

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała