Powered by chatwoo.com

Nowelizacja ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań do Bazy Danych o Odpadach

Najświeższe informacje praktyczne dla przedsiębiorców

Data rozpoczęcia:
26.03.2020
Data zakończenia:
27.03.2020

1 650 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 2 marca

1 850 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 16 marca

2 150 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 16 marca


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Czwartek
26 marca 2020
09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów

Małgorzata Pryczek, Project Manager w Dziale Konferencji i Szkoleń, Dziennik "Rzeczpospolita"

09:35

Wprowadzenie do szkolenia – Kluczowe pojęcia na temat Gospodarki Odpadami

Tomasz Duchniak, Starszy Prawnik, radca prawny, Kancelaria SK&S Legal

  • Odpad i jego wytwórca - kim jesteśmy na ścieżce obrotu odpadami
  • Podstawowe zasady odpowiedzialności za wytworzony odpad
  • Akty administracyjne dotyczące przedsiębiorców
10:35

Rejestr BDO - czyli przyczyna całego zamieszania

Tomasz Duchniak, Starszy Prawnik, radca prawny, Kancelaria SK&S Legal

  • Informacje ogólne o rejestrze-Kto? Kiedy? Jak?
  • Kto? Lista podmiotów zobligowanych do wpisu do rejestru
  • Kto w Twojej firmie jest odpowiedzialny za rejestr BDO?
  • Kiedy i jak? Wpis do rejestru- informacje praktyczne na przykładzie
  • Jak aktualizować wpis zamieszczony w rejestrze?
  • Nowe wymogi regulacyjne od 2020 r.; reguły przejściowe 

Zapytaj eksperta - pytania o wpis do rejestru w odniesieniu do Twojego przedsiębiorstwa 
 

11:35

Przerwa na kawę

11:50

Sklasyfikuj rodzaj odpadów wytwarzanych przez Twoje przedsiębiorstwo- niezbędnik wiedzy na temat grupowania odrzutów produkcji

dr Łukasz Wyszomirski, Starszy prawnik, adwokat

•    Reguły właściwej klasyfikacji
•    Grupy, podgrupy, rodzaje odpadów
•    Niebezpieczne i inne niż niebezpieczne - umiejętne rozpoznawanie odpadów

12:40

Przerwa na lunch

13:25

Przedsiębiorstwo transportujące odpady- w świetle nowych przepisów

dr Łukasz Wyszomirski, Starszy prawnik, adwokat

•    Omówienie nowych wymagań dotyczących transportującego
•    Współpracamiędzy przekazującym odpady a transportującym
•    Do kogo należy obowiązek wpisu w rejestr BDO?  Firma zlecająca przewóz czy przedsiębiorstwo transportujące? 
•    Przekazanie odpadów transportującemu - wpis do BDO krok po kroku
•    Możliwe utrudnienia w komunikacji, podział obowiązku oraz możliwe sankcje związane z transportem odpadów
 

14:25

Wprowadzanie produktów – jak zrealizować obowiązek opłaty produktowej?

Tomasz Duchniak, Starszy Prawnik, radca prawny, Kancelaria SK&S Legal

•    Klasyfikacja rodzajów produktów  podlegających pod opłaty
•    Jak poprawnie naliczać opłatę produktową?
•    Jak ewidencjonować produkty i odpady uboczne?
•    Sankcje i kary czekające na przedsiębiorców za nieprzestrzeganie obowiązku opłat
 

15:30

CASE STUDY - Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta

16:30

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Dzień II
Piątek
27 marca 2020
09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:35

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów

Małgorzata Pryczek, Project Manager w Dziale Konferencji i Szkoleń, Dziennik "Rzeczpospolita"

09:35

Ewidencjonowanie odpadów- ćwiczenia praktyczne

dr Łukasz Wyszomirski, Starszy prawnik, adwokat

Część teoretyczna:
•    nowe formy ewidencji odpadów od 1 stycznia 2020 r. - wprowadzenie
Część praktyczna:
•    ćwiczenie 1- wypełnianie karty ewidencji odpadów
•    ćwiczenie 2- wypełnianie karty przekazania odpadów
•    szczegółowe omówienie ćwiczeń- czas na indywidualne zadawanie pytań
•    omówienie najczęściej popełnianych błędów

10:35

Przerwa na kawę

10:50

Sprawozdawczość i jej nowe formy- ćwiczenia praktyczne

Tomasz Duchniak, Starszy Prawnik, radca prawny, Kancelaria SK&S Legal

•    omówienie przepisów wchodzących w życie od nowego roku
•    wypełnienie zbiorczego zestawienia danych za rok 2019 r. - ćwiczenie
•    czas na zadawanie pytań indywidualnych- komentarz do wykonanego ćwiczenia
 

11:50

Sankcje karne – jak ich uniknąć?

dr Łukasz Wyszomirski, Starszy prawnik, adwokat

•    administracyjne kary pieniężne,  w tym kara za brak wpisu do rejestru BDO
•    możliwości odwołania od kar administracyjnych
•    nowelizacja przepisów karnych- omówienie przepisów krok po kroku
•    najnowsze zmiany z zakresu gospodarki odpadami w kodeksie karnym – jakie sankcje grożą przedsiębiorcom?
 

12:50

Przerwa na lunch

13:30

Rozmowy stolikowe - czas na networking!

Zadaj nurtujące pytania naszym prelegentom

Tomasz Duchniak, Starszy Prawnik, radca prawny, Kancelaria SK&S Legal

14:30

Recykling- co się za nim kryje?

dr Łukasz Wyszomirski, Starszy prawnik, adwokat

•    odzysk odpadów? Jakie wymagania BDO nakłada na przedsiębiorców prowadzących recykling
•    niezbędnik Recyklera - omówienie wzorców dokumentów potwierdzających odzysk (DPO, DPR, EDPO, EDPR) 
•    sprawozdawczość i audyty recyklerów - jak się przygotować? Kto w firmie jest odpowiedzialny za audyty dotyczące odzysku odpadów
 

15:30

Zakończenie drugiego dnia szkolenia. Rozdanie certyfikatów.