NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH W ZAKRESIE EWIDENCJI I SPRAWOZDAŃ DO BAZY DANYCH O ODPADACH

Szkolenie online

Data rozpoczęcia:
28.04.2020
Data zakończenia:
29.04.2020

Program

Dzień I
Wtorek
28 kwietnia 2020
09:00

Czas na logowanie

09:00

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Małgorzata Pryczek, Project Manager w Dziale Konferencji i Szkoleń, Dziennik "Rzeczpospolita"

09:15

Wprowadzenie do szkolenia – Kluczowe pojęcia na temat Gospodarki Odpadami

Tomasz Duchniak, Starszy Prawnik, radca prawny, Kancelaria SK&S Legal

 • Odpad i jego wytwórca - kim jesteśmy na ścieżce obrotu odpadami
 • Podstawowe zasady odpowiedzialności za wytworzony odpad
 • Akty administracyjne dotyczące przedsiębiorców
10:00

Rejestr BDO - czyli przyczyna całego zamieszania

Tomasz Duchniak, Starszy Prawnik, radca prawny, Kancelaria SK&S Legal

 • Informacje ogólne o rejestrze-Kto? Kiedy? Jak?
 • Kto? Lista podmiotów zobligowanych do wpisu do rejestru
 • Kto w Twojej firmie jest odpowiedzialny za rejestr BDO?
 • Kiedy i jak? Wpis do rejestru- informacje praktyczne na przykładzie
 • Jak aktualizować wpis zamieszczony w rejestrze?
 • Nowe wymogi regulacyjne od 2020 r.; reguły przejściowe, nowe regulacje wynikające z tzw. Tarczy Antykryzysowej
10:45

Sklasyfikuj rodzaj odpadów wytwarzanych przez Twoje przedsiębiorstwo- niezbędnik wiedzy na temat grupowania odrzutów produkcji

dr Łukasz Wyszomirski, Starszy prawnik, adwokat

 • Reguły właściwej klasyfikacji
 • Grupy, podgrupy, rodzaje odpadów
 • Nebezpieczne i inne niż niebezpieczne - umiejętne rozpoznawanie odpadów
11:30

Przerwa

11:50

Przedsiębiorstwo transportujące odpady- w świetle nowych przepisów

dr Łukasz Wyszomirski, Starszy prawnik, adwokat

 • Omówienie nowych wymagań dotyczących transportującego
 • Współpracamiędzy przekazującym odpady a transportującym
 • Do kogo należy obowiązek wpisu w rejestr BDO?  Firma zlecająca przewóz czy przedsiębiorstwo transportujące? 
 • Przekazanie odpadów transportującemu - wpis do BDO krok po kroku
 • Możliwe utrudnienia w komunikacji, podział obowiązku oraz możliwe sankcje związane z transportem odpadów
   
12:35

Wprowadzanie produktów – jak zrealizować obowiązek opłaty produktowej?

Tomasz Duchniak, Starszy Prawnik, radca prawny, Kancelaria SK&S Legal

 • Klasyfikacja rodzajów produktów  podlegających pod opłaty
 • Jak poprawnie naliczać opłatę produktową?
 • Jak ewidencjonować produkty i odpady uboczne?
 • Sankcje i kary czekające na przedsiębiorców za nieprzestrzeganie obowiązku opłat
   
13:15

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Dzień II
Środa
29 kwietnia 2020
09:00

Czas na logowanie

09:00

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Małgorzata Pryczek, Project Manager w Dziale Konferencji i Szkoleń, Dziennik "Rzeczpospolita"

09:10

Ewidencjonowanie odpadów- ćwiczenia praktyczne

dr Łukasz Wyszomirski, Starszy prawnik, adwokat

Część teoretyczna:
•    nowe formy ewidencji odpadów od 1 stycznia 2020 r. - wprowadzenie
Część praktyczna:
•    ćwiczenie 1- wypełnianie karty ewidencji odpadów
•    ćwiczenie 2- wypełnianie karty przekazania odpadów
•    szczegółowe omówienie ćwiczeń
•    omówienie najczęściej popełnianych błędów

09:50

Sprawozdawczość i jej nowe formy- ćwiczenia praktyczne

Tomasz Duchniak, Starszy Prawnik, radca prawny, Kancelaria SK&S Legal

 • Omówienie przepisów wchodzących w życie od nowego roku
 • Wypełnienie zbiorczego zestawienia danych za rok 2019 r. - ćwiczenie
 • Czas na zadawanie pytań indywidualnych- komentarz do wykonanego ćwiczenia
   
10:20

Sankcje karne – jak ich uniknąć?

dr Łukasz Wyszomirski, Starszy prawnik, adwokat

 • Administracyjne kary pieniężne,  w tym kara za brak wpisu do rejestru BDO
 • Możliwości odwołania od kar administracyjnych
 • Nowelizacja przepisów karnych- omówienie przepisów krok po kroku
 • Najnowsze zmiany z zakresu gospodarki odpadami w kodeksie karnym – jakie sankcje grożą przedsiębiorcom?
   
11:05

Przerwa

11:30

Recykling - co się za nim kryje?

dr Łukasz Wyszomirski, Starszy prawnik, adwokat

 • Odzysk odpadów? Jakie wymagania BDO nakłada na przedsiębiorców prowadzących recykling
 • Niezbędnik Recyklera - omówienie wzorców dokumentów potwierdzających odzysk (DPO, DPR, EDPO, EDPR) 
 • Sprawozdawczość i audyty recyklerów - jak się przygotować? Kto w firmie jest odpowiedzialny za audyty dotyczące odzysku odpadów
   
12:30

Zakończenie drugiego dnia szkolenia.