SYGNALISTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nowe obowiązki, zagrożenia, szanse

Data rozpoczęcia:
21.05.2020
Data zakończenia:
22.05.2020

1 750 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 20 kwietnia

1 950 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 4 maja

2 150 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 4 maja


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Opis

Sygnalista w przedsiębiorstwie to bardzo ważny temat, który musi zostać zakotwiczony w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, a pośrednio kreować i wpływać na system wartości przyjęty w przedsiębiorstwie. Bez względu na przyjętą praktykę firma, poczynając od najwyższego kierownictwa, musi sprostać nowym wyzwaniom. 

Największym wyzwaniem z jakim zmierzą się przedsiębiorcy po implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 będzie dostosowanie lub utworzenie w strukturach wewnętrznych kanałów i procedur zgłaszania nieprawidłowości.
Regulacje dyrektywy nałożą na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Są to m. in.:
- zapewnienie ochrony sygnalistom
- stworzenie wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za podjęcie działań
- stworzenie procedur umożliwiających zgłaszanie nieprawidłowości podmiotom zewnętrznym

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom zbioru dobrych praktyk zmierzających do sprawnego wdrożenia unijnych przepisów.

Odpowiemy na pytania:
- jak tworzyć wewnętrzny system ochrony sygnalistów?
- jakie są dobre praktyki dotyczące ochrony sygnalistów?
- rola Compliance w ochronie sygnalistów?
- jakie czynniki wpływają na skuteczność wewnątrzfirmowych kanałów do zgłaszania nadużyć?
- jak powinien wyglądać przebieg wewnętrznego postępowania wyjaśniającego?
- jakie są korzyści i ryzyka związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwie systemu dla sygnalistów?
- jaka jest odpowiedzialność kadry zarządzającej za nieposiadanie regulacji dotyczących sygnalistów?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
- Prezesów zarządu
- Członków zarządu i rad nadzorczych
- Prokurentów
- Compliance officer
- Prawników
- Radców prawnych

 

Zapraszam,

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "RZECZPOSPOLITA"
 

 

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała