SYGNALISTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nowe obowiązki, zagrożenia, szanse

Data rozpoczęcia:
21.05.2020
Data zakończenia:
22.05.2020

1 750 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 20 kwietnia

1 950 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 4 maja

2 150 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 4 maja


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Prelegenci

Michał Babicz

Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ

Adwokat, prawnik procesualista z ponad 10-letnim doświadczeniem, założyciel FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości. Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi). Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.

Maciej Hajewski

Regional Compliance Officer – Willis Tower Watson, współpracuje z Kancelarią FILIPIAKBABICZ

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem prawnym (compliance). Od wielu lat związany z rynkiem finansowym. Współpracował z kancelarią prawną Hogan Lovells, jak również pełnił funkcję prawnika w nadzorze ubezpieczeniowym Komisji Nadzoru Finansowego. Od kilku lat odpowiedzialny za compliance w kilku instytucjach finansowych, nadzorujących region Europy Centralnej. Oprócz zagadnień compliance, zajmuje się także kwestiami ochrony danych osobowych oraz przestępczości finansowej. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.

dr Piotr Karlik

Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny. Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum). Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.). Biegle włada językiem angielskim.

Eliza Misiecka

dr nauk humanistycznych, założycielka i szef agencji GENESIS PR

Od 1994 roku w branży PR. Specjalizuje się w PR korporacyjnym, finansowym, zarządzaniu komunikacją kryzysową oraz w relacjach inwestorskich. Prowadziła ponad 500 długoterminowych kampanii PR na rzecz firm prywatnych i instytucji publicznych. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2006 dyrektor działu korporacyjno-finansowego, a następnie dyrektor strategiczny w agencji Rowland Communications. Wcześniej przez 5 lat gromadziła doświadczenie w agencji PR profile.
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Psychologii UW oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Olędzkiego.

Marzena Rosler-Borakiewicz

Radca prawny, FILIPAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym i prawie pracy. W obszarze jej zainteresowań leży prawo gospodarcze oraz ubezpieczeń społecznych.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu