Źródła finansowania innowacji

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

Data rozpoczęcia:
19.05.2020
Data zakończenia:
20.05.2020

1 750 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 3 kwietnia

1 950 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 11 maja

2 250 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 11 maja


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Organizator

Patronat medialny

Partner