Źródła finansowania innowacji

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

Data rozpoczęcia:
19.05.2020
Data zakończenia:
20.05.2020

1 750 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 3 kwietnia

1 950 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 11 maja

2 250 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 11 maja


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Wtorek
19 maja 2020
09:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

09:30

Uroczyste powitanie uczestników

Małgorzata Pryczek, Project Manager w Dziale Konferencji i Szkoleń, Dziennik "Rzeczpospolita"

09:35

IP BOX- symulacja, jak rozliczamy?

Michał Zdyb, Dyrektor Działu Podatkowego, KR Group

•    czy produkty, usługi lub prawa są objęte ochroną praw własności intelektualnej – kwalifikacja do ulgi IP BOX
•    ścieżka od zgłoszenia wniosku o prawa własności intelektualnej po możliwość korzystania z IP BOX
•    ewidencja dochodów i korzyści z IP BOX- sposoby rozliczania
•    jaki jest związek ulgi B+R z innovation box

10:30

Ulga na badanie – niezbędnik informacji dla przedsiębiorcy

Radosław Ciechański, Tax Manager, Tax Innovation, Grants and Incentives, KPMG Poland

•    punkt wyjścia: uzyskanie środków na….? -  klasyfikacja innowacji, mapowanie działalności
•    klasyfikacja dotacji- jakie ulgi przysługują Twojej firmie?
•    przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
•    pytanie podstawowe : środki krajowe czy unijne? Z jakiego rodzaju dotacji może skorzystać  Twoje przedsiębiorstwo? Zależności i zasady.
•    nigdy nie jest za późno – możliwość odzyskania środków do pięciu lat wstecz- krok po kroku
 

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Instrumenty fiskalne. Ulga na działalność badawczo-rozwojową – niezbędnik informacji dla przedsiębiorcy

Radosław Ciechański, Tax Manager, Tax Innovation, Grants and Incentives, KPMG Poland

•    Najważniejsze fakty o uldze B+R
•    Ulga B+R krok po kroku
•    największe wyzwania-  identyfikacja działalności B&R oraz ewidencjonowanie księgowe kosztów- jak uniknąć błędów?
 

12:45

Przerwa na lunch

13:30

Status Centrum Badawczo Rozwojowego- jak go uzyskać?

Tomasz Wisiecki, Adwokat, Doradca podatkowy, Edgetax , Mariusz Balcerzak, specjalista ds. funduszy europejskich, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

•    warunki formalne
•    treści i wypełnianie wniosku o przyznanie statusu
•    dokumentacja księgowa - czyli o współpracy R&D z działem księgowym
•    jak stworzyć opis  badań lub prac rozwojowych tak aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie statusu CBR
 

14:30

Praktyczne kwestie związane z łączeniem ulgi B+R oraz IP Box

Adrian Salabura, Senior Consultant, Alto Advisory

  • jak ocenić, czy w danym roku podatkowym warto stosować jeden z instrumentów, czy warto je połączyć?
  • który z instrumentów jest łatwiejszy do wdrożenia z punktu widzenia obowiązków ewidencyjnych?
  • czy warto stosować IP BOX, w przypadku gdy w ramach ulgi B+R istnieje możliwość całkowitego wyzerowania podatku w danym roku?
  • jak w praktyce wygląda wdrożenie obu instrumentów w jednym roku podatkowym?
     
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Dzień II
Środa
20 maja 2020
09:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

09:30

Koszty kwalifikowane – klasyfikacja oraz sposoby rozliczania

Adrian Salabura, Senior Consultant, Alto Advisory

•    co to są koszty kwalifikowane i jak je odliczać?
•    kryteria decydujące o zaliczeniu kosztów kwalifikowanych
•    koszty pracownicze oraz środki trwałe i wyposażenie
•    w trakcie badań- czyli koszty materiałów oraz eksperty

10:30

Rozmowy Stolikowe

Zadaj indywidualnie pytania naszym Ekspertom!
•    Michał Zdyb
•    Radosław Ciechański
•    Adrian Salabura
 

11:00

Przerwa na kawę

11:20

IP Box – prawo własności intelektualnej uwzględnione w cenie produktu

Aleksandra Chojnacka, doradca podatkowy, partner, Martini i Wspólnicy

•    Szczególny przypadek obliczenia dochodu z KPWI – gdy prawo własności intelektualnej uwzględnione jest w cenie produktu bądź usługi
•    W jakiej części podatnik ma prawo do ulgi – wskaźnik nexus
•    Metody cen transferowych jako pomocne narzędzie obliczenia udziału IP w dochodzie z produktu bądź usługi
•    Case study

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Prowadzenie dokumentacji wewnątrz organizacji – klasyfikacja dokumentów TBC

•    ewidencja księgowa (rachunkowość, ZPK, księgowanie prac B+R)
•    dokumentacja kultury organizacji (uchwały, regulaminy, plany itp.) 
•    dokumenty kadrowe (ewidencja czasu pracy, umowy, zakresy obowiązków)
 

14:30

Zakończenie drugiego dnia szkolenia