Powered by chatwoo.com

RYNEK GAZU 2017

Perspektywy dla odbiorców końcowych. Strategie wyboru sprzedawcy i zakupu gazu

Data rozpoczęcia:
15.03.2017
Data zakończenia:
16.03.2017

Opis

Utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby zmian sprzedawcy gazu. W sumie od początku monitorowania do końca III kwartału 2016 r. takiej zmiany dokonało blisko 63 tys. odbiorców*
* źródło: URE

9,25 EUR – średnia cena 1 GJ gazu dla średniej wielkości firmy w UE
10,24 EUR – średnia cena 1 GJ gazu dla średniej wielkości firmy w Polsce*
*źródło: Eurostat, 2015 r.

Szanowni Państwo,

Powyższe dane wskazują, że rośnie świadomość zakupowa odbiorców końcowych na rynku gazu. Jednocześnie w 2017 r. liberalizacja rynku wejdzie w kolejną fazę, co również wpłynie na obniżenie cen gazu w Polsce w stosunku do średniej unijnej.
Już teraz warto przygotować się na możliwe scenariusze uwolnienia rynku, aby uzyskać jak najlepsze warunki zakupu gazu dla swojej organizacji.
Dlatego serdecznie zachęcam do udziału  w naszych warsztatach, na których, w gronie zaproszonych ekspertów, omówimy najważniejsze aspekty dla końcowych odbiorców gazu, m.in:

- regulacje dotyczące magazynowania gazu
- kwestie cen gazu po liberalizacji oraz sposoby wykorzystania analityki w procesie jego zakupu
- wpływ terminalu LNG i projektu Baltic Pipe na polski rynek gazu
- zarządzanie ryzykiem z perspektywy odbiorcy końcowego

Serdecznie zapraszam do udziału!
Tomasz Jakubiak
Project Manager

Na wydarzenie zaprasza

Tomasz Jakubiak