Powered by chatwoo.com

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH W SEKTORZE FINANSOWYM

Walidacja danych, struktura organizacji, zmiany w przepisach

Data rozpoczęcia:
27.03.2017
Data zakończenia:
28.03.2017

Opis

Sukces biznesu obecnie zdeterminowany jest przez jakość danych i to, czy są efektywnie wykorzystywane. Firmy w sektorze finansowym podlegają szczególnym regulacjom co do zakresu zbieranych i przetwarzanych danych. Komisja Nadzoru Finansowego aktualnie prowadzi audyty w bankach, natomiast Firmy Ubezpieczeniowe, Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Domy Maklerskie i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych miały do końca 2016 roku czas na wdrożenie wytycznych dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w sektorze kapitałowym.  Można się więc spodziewać, że w tym roku pierwsze firmy z tych grup zostaną sprawdzone pod kątem implementacji dyrektywy.

Uczestnicząc w warsztatach dowiesz się:

  • Jak dane - strategiczne zasoby firm - przekuć w ustrukturalizowane informacje wartościowe dla organizacji?
  • Jakie wskaźniki zastosować, aby stworzyć skuteczny system  walidacji danych?
  • Jak wybrać najefektywniejsze narzędzia weryfikacji jakości wprowadzanych i przetwarzanych danych
  • Jak określić kluczowe dla organizacji informacje i stworzyć dla nich miarodajne wskaźniki
  • Jak zapewnić najwyższą jakość danych na każdym etapie ich wprowadzania i przetwarzania
  • Jakie zmiany wprowadza nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Na wydarzenie zaprasza

Łukasz Suchenek