Powered by chatwoo.com

UTRZYMANIE KLIENTA W ENERGETYCE 2017

Jak pozyskać oraz utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencji?

Data rozpoczęcia:
08.06.2017
Data zakończenia:
09.06.2017

Opis

Liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w grupach taryfowych A, B, C wg stanu na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 173 858, co stanowi wzrost od końca grudnia 2015 r. o 9,6%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wg stanu na koniec grudnia 2016 r. dokonano 462 630 zmian - od końca grudnia 2015 r. nastąpił wzrost o 18,2% *

Na zakończenie IV kwartału 2015 odnotowano 30749 przypadków zmiany sprzedawcy gazu, a na zakończenie IV kwartału liczba ta wynosiła 78437, co stanowi wzrost o 155% r/r. *

*źródło: www.ure.gov.pl


Ilość zmian sprzedawcy energii zwiększa się z roku na rok. Efektem tego jest wyzwanie jakie stoi przed sprzedawcą energii związane z utrzymaniem klienta i odpowiedzią na jego bieżące potrzeby, a zarazem wyróżnić się na tle konkurencji.

Weź udział w warsztatach „Utrzymanie klienta w energetyce 2017” i poznaj najskuteczniejsze  rozwiązania oraz nowoczesne narzędzia stosowane przez czołowych graczy na rynku! Formuła warsztatowa pozwoli na wymianę praktycznej wiedzy, a dzięki sesji ćwiczeniowej poznasz najistotniejsze zasady projektowania systemu obsługi klienta.

Zapraszam do rejestracji jeszcze dziś – ilość miejsc ograniczona!

Na wydarzenie zaprasza

Łukasz Suchenek