Powered by chatwoo.com

BUDŻETOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI PR W PRAKTYCE

Koszty vs efektywność działań komunikacyjnych on i offline

Data rozpoczęcia:
29.05.2017
Data zakończenia:
30.05.2017

Opis

Budżetowanie projektów PR należy do najbardziej złożonych działań, przed jakimi stajesz jako manager odpowiedzialny za projekt czy kampanię.  
Konieczność poznania ponoszonych kosztów, zatwierdzenie dostosowanego do nich programu i, co najistotniejsze, wprowadzenie dyscypliny wydatków to trudne zadania, którym musisz sprostać. 
BUDŻET jest zdecydowanie głównym elementem w zarządzaniu projektami PR!

Równocześnie, sen z powiek niejednego praktyka PR, spędza temat mierzenia efektywności jego pracy.
O Twojej skuteczności od dawna już nie świadczą wyłącznie wzmianki i publikacje prasowe. Czy wiesz zatem jak, wykorzystując najnowsze techniki i narzędzia,  mierzyć efektywność Twoich działań on i offline?

Dołącz do grona uczestników warsztatów
 →Postaw cele → Określ efekty¬ → Zaplanuj działania¬ →Przygotuj budżet!

Dowiedz się:

  • Jak pilnować płynności finansowej projektu
  • Jak umiejscowić pomiar działań w strategii komunikacyjnej 
  • Jak odróżnić ocenę od ewaluacji działań
  • Owned-shared-earned media: jak wprowadzać prosty podział celów i zadań
  • PR vs ePR - czy możemy dowolnie zakładać podobne KPI
  • Jak mierzyć efekty na poziomie operacyjnym, strategicznym i biznesowym
  • Jak zbierać śledzić i monitorować dane by skutecznie je rozliczać
  • Co nam mówi pomiar,  badanie i interpretacja danych
  • Jak zdefiniować efektywność agencji PR

Zapraszam do udziału w warsztatach - z uwagi na praktyczny charakter szkolenia liczba miejsc jest ograniczona a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń!
 

Na wydarzenie zaprasza

Bartosz Kaczmarczyk