Powered by chatwoo.com

CFO

Strategy & Innovation Summit 2018

Data rozpoczęcia:
12.06.2018
Data zakończenia:
12.06.2018

Opis

Kup bilet   https://cfo.evenea.pl
Specjalny rabat 20% dla członków CIMA – kupon rabatowy do członków CIMA zostanie przesłany przez CIMA
Międzynarodowy Kongres dla liderów świata finansów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – cały Kongres w tłumaczeniu symultanicznym angielski-polski / polski-angielski

 

Główna idea Kongresu CFO Strategy & Innovation Summit 2018 to omówienie trendów, które mają i będą miały wpływ na pracę CFO. 

Jak finanse wspierają biznes, jaki jest łańcuch sukcesu, czyli co powoduje, że CFO jest potrzebny i dlaczego jego rola będzie wzrastać. Określona zostanie także rola CFO w przyszłości:

 • Gdzie będą finanse w perspektywie 5-10 lat
 • Jak CFO może wspierać innowacje w firmie
 • Jak rewolucja cyfrowa wpływa na rolę CFO i jego narzędzia
 • Automatyzacja - rola finansów to już nie proste raportowanie

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE LIDERÓW ŚWIATA FINANSÓW

 • Tematyka wychodząca daleko poza narzędzia i przepisy
 • Topowi speakerzy
 • Best practices ze świata finansów
 • W programie keynote speeches oraz sesje strategiczne z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów

 

ORGANIZATORZY 

RZECZPOSPOLITA:

 • Brand cieszący się zaufaniem i szacunkiem
 • Lider opinii: najczęściej cytowane medium w Polsce
 • Łączymy przekaz marketingowy z jakościowymi, specjalistycznymi treściami konsumowanymi przez  zaangażowaną grupę czytelników
 • Budujemy szeroki zasięg w grupie premium – wykształceni, dobrze zarabiający i decyzyjni profesjonaliści
 • Kształtujemy opinie liderów

CIMA:

Założony w 1919 r. Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA zrzesza członków i studentów ze 177 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu. Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji profesjonalnych i ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego. Dzięki temu Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających rekrutację wykształconych w zakresie finansów liderów biznesu.

 

 

 

CFO STRATEGY & INNOVATION SUMMIT 2018

 

TICKETS AVAILABLE ON  https://cfo.evenea.pl

Special discount 20% for ACMA / FCMA / CGMA destination holders. Vouchers will be sent by CIMA directly to Members.

 

MAIN FOCUS: TRENDS, WHICH ALREADY DO OR WILL INFLUENCE A CFO’s JOB IN THE FUTURE

 • How does finance support business, chain of success - what makes a CFO necessary and why its role will be growing in the future
 • Where will the finances be in the perspective of 5-10 years?
 • How can a CFO support innovation in a company?
 • How does the digital revolution influence the role of the CFO and its tools?
 • Automation - the role of finance is no longer simple reporting.

WE INVITE YOU TO TAKE PART IN THE MEETING OF FINANCE WORLD LEADERS

 • THEME IS OUT FAR AWAY FROM TOOLS AND RULES
 • TOP SPEAKERS
 • BEST PRACTICES
 • IN AGENDA KEYNOTE SPEECHES AND STRATEGIC SESSIONS OF POLISH AND INTERNATIONAL EXPERTS

 

ORGANIZERS

„RZECZPOSPOLITA”

 • BRAND that enjoys trust and respect
 • Opinion leader: most often quoted medium in Poland
 • We combine marketing messaging and QUALITY specialist content consumed
  by an ENGAGED group of readers
 • We are increasing our reach in the PREMIUM group: educated, well-paid, decision-making professionals
 • We shape the opinions of the LEADERS

 

CIMA

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), founded in 1919, is the world’s leading and largest professional body of management accountants. CIMA helps individuals and businesses to succeed by harnessing the full power of management accounting – not just accounting for the balance sheet, but accounting for business. Together with the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), we established the Chartered Global Management Accountant (CGMA) designation in 2012 to provide members with a new level of resources and recognition.The CIMA syllabus draws on the unique CGMA Global Management Accounting Principles©  and CGMA Competency Framework to empower individuals with high-level abilities to help them achieve sustainable success in both business and finance.