Powered by chatwoo.com

DEFENCE SUMMIT 2018

Polska strategia dla bezpieczeństwa i obronności

Data rozpoczęcia:
16.10.2018
Data zakończenia:
16.10.2018

Opis

W imieniu dziennika „Rzeczpospolita” serdecznie zapraszamy na III edycję Defence Summit.

Wydarzenie podzielone jest na IV główne bloki tematyczne. Na początku konferencji zastanowimy, się jakie wyzwania geopolityczne spowodowały, że zbrojenie się państw stało się koniecznością. Co oznacza dla lokalnych gospodarek państw inwestowanie w przemysł obronny? Jak wygląda obecny układ sił i sojuszy militarnych w Polsce, Europie i na świecie?

Podczas drugiego panelu dyskusyjnego omówimy kluczowe programy modernizacji Sił Zbrojnych RP. Podpisanie umowy na realizację pierwszej fazy systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła jest niewątpliwie przełomem w programie modernizacji polskich Sił Zbrojnych. Czy będziemy mogli mówić o „efekcie Wisły” w odniesieniu do polskiego przemysłu obronnego? Jakie są kolejne największe wyzwania? Czy proces modernizacji uwzględnia najnowsze zagrożenia zarówno w warstwie sprzętowej, jak i szkoleniowej?

W trakcie kolejnej debaty zaproszeni eksperci przeanalizują, jakie powinny być priorytety rozwoju Sił Zbrojnych w aktualnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej. Z jakich wzorców zagranicznych najlepiej skorzystać podczas tworzenia nowej instytucji, jaką jest planowana Agencja Uzbrojenia? Na ile nowa agencja usprawni proces pozyskiwania uzbrojenia?

Ostatnia debata dotyczyć będzie cyberbezpieczeństwa. Jakie następują zmiany w systemie obronnym, uwzględniające nową przestrzeń walki – cyberprzestrzeń? Czy powstaje nowy rodzaj sił zbrojnych? Jakie ewentualnie przewiduje się struktury lub instytucje do zarządzania zdolnościami cybernetycznymi w SZ RP? Jak powinna wyglądać współpraca z innymi resortami RP w kontekście działań cybernetycznych – ich rozpoznawania, obrony oraz działań ofensywnych i wspierających?

Na zakończenie wydarzenia przeprowadzimy symulację konfliktu zbrojnego.

***

Konferencja skierowana do szerokiego grona decydentów z obszaru bezpieczeństwa państwa i sektora zbrojeniowego, w tym polityków, dziennikarzy, przedstawicieli biznesu obronnego i zbrojeniowego, a także do osób mających wpływ na rozwój technologii obronnych.

Zapraszamy