Pracownicze Plany Kapitałowe

Kraków 2019

Data rozpoczęcia:
16.05.2019
Data zakończenia:
16.05.2019

Prelegenci

Marcin Żółtek

Prezes Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU

Prezes Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU, zarządzający największym w Polsce Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym i trzecim pod względem wielkości aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym. Jednocześnie szef Projektu Emerytura, odpowiedzialny w Grupie PZU za Pracownicze Plany Kapitałowe.

Do 2017 roku prezes Aviva PTE, zarządzającego ponad 30 mld zł aktywów drugiego co do wielkości Otwartego Funduszu Emerytalnego w Polsce. Wcześniej członek zarządu, dyrektor inwestycyjny i zarządzający portfelem papierów dłużnych w tej spółce. Jako szef departamentu odpowiadał za strategię inwestycyjną i zarządzanie papierami wartościowymi o stałej stopie dochodu z jednym z największych portfeli w Polsce.

Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 1998 roku w Banku Pekao SA. w zespole obrotu kredytami i pochodnych kredytowych oraz zespole finansowania strukturalnego.

Wcześniej pracował naukowo na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentem.

Ukończył Podyplomowe Studia dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia doktoranckie na tej uczelni. Jest również absolwentem programu Harvard ManageMentor organizowanego przez ICAN Institute. Posiada certyfikat Oxford Blockchain Strategy Programme.

Ewa Jakubczyk-Cały

Partner Zarządzający PKF Consult

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorskiej PKF Consult, działającej na polskim rynku od 26 lat.
Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016; Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Komisji Etyki przy PIBR.
Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.
Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.
Jest współautorką książek branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin). Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.