Polska - Iran. Współpraca i inwestycje

Start date:
21.03.2017
End date:
21.03.2017

Description

Rynek irański to 80 milionów konsumentów i wymaga on dużych inwestycji infrastrukturalnych, budząc zainteresowanie inwestorów z całego świata. Polskie firmy mają szansę współpracy w takich branżach jak: przemysł stoczniowy, farmaceutyczny, dotyczący opieki zdrowotnej, a także rolno-spożywczy.

Podczas wydarzenia omówione zostaną m.in. tematy z zakresu:

1. Specyfika irańskiego rynku - planowane programy inwestycyjne, możliwość ekspansji, specyfika kulturowa, co może zniechęcać w wejściu na dany rynek? - wyzwania i bariery do pokonania;

2. Jak działać na irańskim rynku? Przygotowanie do wejścia na rynek irański, źródła informacji, wybór potencjalnego kontrahenta. Jak i gdzie szukać lokalnego partnera?

3. Rządowe instrumenty wsparcia i pomoc oferowana eksporterom i inwestorom. Jak państwo wspiera polskie firmy planujące ekspansję? Jakie możliwości otwiera nowy program wsparcia Ministerstwa Rozwoju, wsparcie dyplomacji ekonomicznej itp.

4. Dotychczasowe doświadczenie polskich firm w Iranie

Eksport będzie w najbliższych latach siłą napędową rozwoju polskich przedsiębiorstw, jak i całej naszej gospodarki, a szybko rozwijające się kraje TOP10 stają się świetnymi rynkami zbytu dla polskich towarów i usług. Potencjał rozwoju poprzez eksport jest ogromny, ale aby polscy przedsiębiorcy mogli odnieść sukces, niezbędna jest wiedza o tych rynkach. Jaki jest ich potencjał i jak na nie trafić? Czy możliwe jest wejście na nie bez lokalnego partnera? Jak i gdzie szukać kontraktów i lokalizacji inwestycji? Jakie są największe ryzyka i zagrożenia? Dziennik „Rzeczpospolita” od stycznia 2017 r. rozpoczął projekt pt.: „TOP10 najbardziej perspektywiczne rynki do współpracy gospodarczej”, na który składa się 10 wydarzeń ukierunkowanych na 10 najbardziej perspektywicznych rynków.

Rzeczpospolita rozpoczęła cykl wydarzeń promujących współpracę gospodarczą z najciekawszymi rynkami pt.: „TOP10 najbardziej perspektywiczne rynki do współpracy gospodarczej”. W ramach projektu  zorganizujemy 10 wydarzeń ukierunkowanych na 10 najbardziej perspektywicznych rynków (Brazylia, Iran, Indie, Meksyk, Algieria, Wietnam, Białoruś, Chiny, Izrael i USA).

Celem projektu jest promocja najbardziej perspektywicznych rynków do współpracy gospodarczej, jak również zapewnienie przestrzeni do wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami zainteresowanymi ekspansją, inwestorami, usługodawcami z obszaru obsługi eksportu oraz zaprezentowanie ich możliwości szerokiej grupie czytelników „Rzeczpospolitej” i użytkowników serwisu www.rp.pl.