Financial Controlling Summit 2022 - zarządzaj i kieruj zmianami

VIII edycja

Start date:
13.10.2021
End date:
14.10.2021

Timeline

Day I
Wednesday
13 october 2021
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Nowy cyfrowy świat finansów X.0 – jak zmienia się biznes oraz percepcja naszych klientów biznesowych i jak w konsekwencji musimy zmienić się my sami.

Bartosz Gayer, CGMA/ACMA – CFO i Controller finansowy

•    A straszyli nas VUCA… - o tym, czym jest zmiana w biznesie i jak ją postrzega nasz biznesowy partner
•    Oblicza cyfrowej rewolucji – cyfrowe trendy w finansach
•    Nowy kształt cyfrowej funkcji finansowej
•    Co mogą i czego nie mogą zabrać nam maszyny – cyfrowy model kompetencji finansisty oraz związane z nim szanse i zagrożenia.
•    Partnerstwo biznesowe w cyfrowych finansach – czynnik ludzki w świecie robotów.
 

10:15

Controlling – nowoczesny system „nawigacji” w zmiennym środowisku na przykładzie Dużej Grupy Kapitałowej

Dariusz Brzeziński, CEO, Dyrektor Zarządzający BPO Champions

•    Bariery wzrostu w polskich firmach (jak budować wygrywające strategie i  funkcje zarządczo – controllingowe w organizacjach Odnoszących Trwałe Sukcesy?)
•    Gdzie poszukiwać źródeł przewagi konkurencyjnej? – kluczowe kompetencje „in house” vs „outsourcing”
•    Real time management – jak monitorować bieżące operacje w dobie cyfryzacji i digitalizacji?
•    Zarządzanie zmianą i systemy  komunikacji - czy nadążają za technologią?
•    Zrównoważony system KPI’s na przykładzie dużej Grupy z Sektora TSL 
 

11:00

Przerwa

11:15

Rola Finansów w poszukiwaniu wartości i identyfikacji szans biznesowych

Przemysław Mocek, Dyrektor Finansowy, Pekao Leasing Sp. z o.o.

•    Poszukiwanie wartości jako ciągły proces finansowy
•    Przykłady praktycznych metod oraz wykorzystywanych narzędzi w identyfikacji szans i zagrożeń
•    Czy i kiedy rezygnacja jest szansą biznesową?
•    Co ogranicza kreatywność w finansach i jak ją stymulować?

12:00

Kontroler przyszłości - data science specialist

dr hab. Andrzej Niemiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

•    Kontroler-programista?
•    Rola i  miejsce analizy danych w organizacji
•    Data science w pracy Cotrollera
•    Aktualne trendy i uwarunkowania

12:45

Przerwa

13:00

Nowoczesny controlling w dynamicznie rozwijających się firmach

Krzysztof Janik, Partner Zarządzający Enterprise Startup

•    Kluczowa przewaga firm z duchem innowacyjności
•    Ścieżka do dynamicznego i bezpiecznego rozwoju, czyli przełamanie 17 barier rozwoju firmy
•    Niezbędne kompetencje CFO w nowoczesnym controllingu

13:45

Czego nauczyliśmy się o pracy zdalne w finansach i jak to wykorzystać? – blaski i cienie pracy zdalnej

Dominika Świerczyńska, dyrektor finansowy, członek zarządu Microsoft Polska

•    jakie podejście do pracy zdalnej sprawdziło się, a co nie - co mówią pracownicy i pracodawcy
•    wnioski na przyszłość dotyczące pracy hybrydowej w finansach
•    pomysły na wykorzystanie narzędzi „no code” (bez konieczności znajomości programowania) do automatyzacji pracy zdalnej w finansach z przykładami wykorzystania.
 

14:30

Przerwa

14:45

Czego biznes oczekuje od raportów controllingu, czyli o przyszłości standardów IBCS

Edyta Szarska, IBCS® Certified Trainer, Controlling Partner

•    Zawartość i wizualizacja 
•    Redagowanie i sztuka przekazu 
•    Życzenia wobec BI

15:30

Zakończenie I dnia Financial Controlling Summit 2022

Day II
Thursday
14 october 2021
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Czy procesy controllingowe mogą być w pełni scentalizowane? Centralizacja systemu controllingu w centrum usług wspólnych.

Adam Świgulski, Group Chief Financial Officer, Grupa Vaco , Katarzyna Szlasa, Menedżer Działu Controllingu, Grupa Vaco

Dynamiczny wzrost i plany dalszego rozwoju Grupy VACO skłoniły właścicieli do podjęcia w 2020 roku decyzji o centralizacji większości procesów wspierających działalność operacyjną i utworzeniu centrum usług wspólnych (CUW). 
W ramach prac przy realizacji tego projektu, odpowiedzialny za niego zespół musiał podjąć m.in. decyzję o tym, w jakim zakresie i w jaki sposób „umieścić” procesy kontrolingowe w CUW tak, aby finalnie zoptymalizować jakość i koszty pozyskania informacji zarządczej.  
•    Jakie były kluczowe uwarunkowania dla organizacji controllingu w ramach centrum usług wspólnych Grupy VACO? 
•    Czy procesy controllingowe mogą być w pełni scentralizowane? Jakie wyzwania się z tym wiążą?
•    W jaki sposób skutecznie zarządzać projektem i zmianą w zakresie organizacji controllingu grupy podmiotów?
•    Jak zaplanowano wsparcie procesu centralizacji controllingu narzędziami IT?

10:15

SI - ryzykach wykorzystania SI w procesach i decyzjach finansowych?

Jakub Neneman, Financial Planning and Appraisal Managerem – Process Data Systems w Shell Business Operations.

SI oferuje ogromne korzyści i nowe możliwości – również w pracy kontrolera. Ale – jak każda nowa technologia – niosą ze sobą również zupenie nowe, często nie do końca oczywiste, ryzyka. Zarządzanie ryzykiem to jedno z podstawowych zadań kontrolera, lecz czy jesteśmy odpowiednio przygotowani do zarządzania tymi nowymi, technologicznymi zagrożeniami? Istotnie, mają one mniej wspólnego z klasycznymi obszarami zainteresowania naszej profesji - takimi jak, np zmienność kursów czy ryzyko inwestycji a o wiele więcej z architekturą danego algorytmu, czy jakością danych a więc zagadnieniami informatyczno-technologicznymi. 
Celem tej prelekcji jest wyposażenie kontrolerów w podstawowy oręż do walki z zagrożeniami, które niosą ze sobą rozwiązania SI/Data Science. Poruszone zostaną tematy takie jak:
- stronniczość algorytmów na kilku głośnych przykładach
- dryf modeli i jego konsekwencjie
- strategie zarządzania powyższymi ryzykami
- case study shell: zarządzanie ryzykami SI w praktyce
 

11:00

Przerwa

11:15

AI i Machine Learning w Controllingu i ich wpływ na zamianę podejmowanych decyzji

Elżbieta Zambrowska, Executive MBA, Financial Director in Subscription

1. jak AI/ Machine Learning zmienia pracę w Controllingu? Wady i zalety
2. Jakie problemy możemy rozwiązać za pomocą AI/ML?
2. Jak wygląda proces step by step implementacji AI/ML w praktyce? 
3. Case study - predykcja najlepszej lokalizacji POS w oparciu o nadzorowany model.
 

12:00

Holistyczne podejście do oceny rentowności sprzedaży, czyli wszystko co chcieliście wiedzieć o marży, a baliście się zapytać.

Witold Rogacki, dyrektor finansowy i operacyjny, Członek Zarządu firmy Eco and More

Niezależnie od charakteru prowadzonej działalności (usługi, produkcja, handel), marża powinna być jednym z kluczowych wskaźników analizowanych w pierwszej kolejności – pokazując, czy biznes jest opłacalny, w jakim kierunku zmierzamy, jak pozycjonujemy się na tle rynku.

•    Czy 20% narzut oznacza 20% marżę?
•    Czy ocena biznesu wyłącznie z perspektywy marży ma sens?
•    Wysoka marża czy masa marży?
•    Uwaga na KPI czyli o sposobach rozliczania premii
•    Co mają wspólnego opłaty logistyczne z marżą?
•    Różne kategorie i definicje marży
•    Marża net…. net  i kilka razy net

12:45

Przerwa

13:00

Strategia wsparcia controllingowego w odpowiedzi na zdarzenia kryzysowe, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji związanej z COVID¬-19. Sytuacje kryzysowe w cyklu obiegu gotówki.

Krzysztof Bruliński, ekspert w zarządzaniu procesami finansowymi

•    Zakłócenia dostaw a zobowiązania kontraktowe
•    Kryzysowe zarządzanie majątkiem obrotowym 
•    Zarządzanie należnościami a relacje z klientami
•    Zarządzanie kosztami a relacje z pracownikami
•    Rola partnera biznesowego w warunkach kryzysu

13:45

Cyfrowe wyzwania rynku automotive?

Konrad Marchlewski, Digital Transformation. CFO. Krotoski.com

14:30

Przerwa

14:45

Kierunki rozwoju i wyzwania rynku motoryzacyjnego w Polsce na przykładzie Mazdy

Maciej Hochman, Dyrektor Finansowy, Mazda Motor Poland

15:30

Zakończenie Financial Controlling Summit 2022