IV Spotkanie Liderów Branży TSL

Start date:
02.06.2022
End date:
02.06.2022

Timeline

Day I
Thursday
2 june 2022
16:30

Rejestracja gości

17:00

Otwarcie

Marcin Piasecki, publicysta, redaktor zarządzający, „Rzeczpospolita"

17:10

Panel dyskusyjny I - „Zeroemisyjny łańcuch dostaw - jak ograniczyć emisje łańcucha dostaw?”

 • Jakie są wymogi prawne?
 • Jakie narzędzia informatyczne ma do dyspozycji przemysł?
 • Czym jest zeroemisyjny transport?
 • Jak operatorzy łączą te narzędzia i czy faktycznie transport może być zeroemisyjny?

  

17:55

Panel dyskusyjny II - „Rola kierowcy w procesie logistycznym”

 • Wpływ kierowców na decyzje zakupowe firm transportowych?
 • Obecna sytuacja na rynku kierowców w Polsce?
 • Pakiet mobilności, Ukraina – wyzwania i obecna sytuacja.
 • Rola Kierowcy w zmianie technologicznej transportu drogowego – obniżanie CO2
18:40

Panel dyskusyjny III - „Ekologiczne magazyny - jak zazielenić 23 kilometry kwadratowe”

 • Czy fotowoltaika jest dla każdego? Zalety i wady fotowoltaiki w magazynach.
 • Jak zmniejszyć zużycie energii magazynów?
 • Rozwiązania informatyczne zwiększające efektywność obsługi magazynów

 

* redakcja logistyka.rp.pl zastrzega możliwość zmiany tematyki paneli 

19:30

Gala wręczenia nagród „Rzeczpospolita TSL Award”

20:00

Bankiet