Legal MBA 2021

formuła ONLINE

Start date:
20.03.2021
End date:
12.06.2021

Timeline

Day I
Saturday
20 march 2021

MODUŁ 1 – PRAWNIK JAKO LIDER I MANAGER

09:00

Czas na logowanie

09:25

Uroczyste rozpoczęcie programu Legal MBA

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita" , Waldemar Koper, dyrektor ds. prawnych Kompania Piwowarska SA, prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

09:30

Prawnik jako lider, cz. 1

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

•    Czym jest przywództwo?
•    Dlaczego ludzie mieliby za Tobą pójść?
•    Co robić, żeby ludziom chciało się chcieć?
•    Twój styl przywództwa / Autorefleksja praktyczna

Formuła zajęć
•    Wykład interaktywny
•    Moderowana dyskusja
•    Warsztaty / ćwiczenia (na bazie analizy przypadków, rozmowa z pracownikiem)
 

11:00

Przerwa

11:15

Prawnik jako skuteczny manager i lider, cz. 2

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

12:30

Przerwa

12:45

Prawnik jako skuteczny manager i lider, cz. 3

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

14:00

Rola osobowości w zarządzaniu zespołem

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

•    Czym jest, od czego zależy i jak się przejawia „osobowość”? 
•    Jakie czynniki wpływają na postawy i zachowania lidera?
•    Praktyczne klasyfikowanie i rozpoznawanie typów osobowości 
•    Zarządzanie zespołem – jak z różnorodności uczynić siłę (analiza przypadku)

17:15

Zakończenie

Day II
Saturday
27 march 2021
09:00

Czas na logowanie

09:30

Rekrutacja do działu prawnego – co powinniśmy wiedzieć jako managerowie przystępując do pozyskiwania nowych pracowników w niełatwych realiach rynku pracownika

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

•    Skuteczne narzędzia i metody rekrutacji
•    Jak efektywnie określić zakres obowiązków i wymagań  potencjalnego kandydata
•    Rozmowa kwalifikacyjna –  na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę, aby podjąć właściwą decyzję o zatrudnieniu kandydata
 

11:30

Przerwa

11:45

Marka własna prawnika

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

•    Ja. Moja marka
•    Rzeczywistość vs świat wirtualny
•    Strategia budowania marki własnej
•    Wizerunek prawnika w biznesie
•    Budowanie autorytetu
 

13:45

Przerwa

14:00

Marka własna prawnika (cd)

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

•    Ja. Moja marka
•    Rzeczywistość vs świat wirtualny
•    Strategia budowania marki własnej
•    Wizerunek prawnika w biznesie
•    Budowanie autorytetu

15:30

Przerwa

15:45

Zarządzanie karierą własnej marki

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

•    Zarządzanie karierą
•    Case study: Narzędzia marketingowe, komunikacja i Social Media
 

17:45

Zakończenie

Day III
Friday
9 april 2021

MODUŁ 2 – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRAWNICZYMI

13:00

Czas na logowanie

13:30

Prawnik jako Project Leader czyli rola prawnika w zarządzaniu projektem biznesowym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•    Koordynacja, zarządzanie czy kształtowanie – rola prawnika w projekcie
•    Wyzwania i ograniczenia stojące przed prawnikiem zarządzającym projektem biznesowym
 

15:15

Przerwa

15:30

Projekt prawny jako integralna część zarządzania projektami biznesowymi

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•    Za pomocą jakich technik zintegrujesz projekt prawny z pozostałymi działaniami Twojej firmy?
•    Analiza projektów biznesowych, w których kluczową rolę odgrywa dział prawny. Jak włączyć prawników w duże projekty biznesowe?
•    W jaki sposób efektywnie osadzać projekt prawny w strategii firmy?
•    Jak biznes wpływa na decyzje prawne? Jak zrealizować projekt nie blokując biznesu?
 

17:00

Delegowanie w zarządzaniu projektami prawniczymi

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa


 

19:15

Podsumowanie, sesja Q&A

Day IV
Saturday
10 april 2021
09:00

Czas na logowanie

09:30

Zarządzanie projektami prawnymi i organizacyjnymi – kluczowe zasady i umiejętności

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•        Rodzaje i specyfika projektów prowadzonych w kancelarii/dziale prawnym.
•        Kluczowe zasady prowadzenia projektów w kancelarii/dziale prawnym.
•        Umiejętności skutecznego prawnika – menedżera projektu.
•        Najważniejsze czynniki sukcesu projektów prawnych i organizacyjnych.
 

10:30

Zarządzanie zespołem projektowym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•        5 faz rozwoju zespołu projektowego.
•        Rola prawnika – menedżera w poszczególnych fazach rozwoju zespołu.
•        Jak skutecznie zorganizować współpracę pomiędzy działem prawnym a kancelarią zewnętrzną?
•        Dysfunkcje zespołów projektowych.
 

11:30

Przerwa

11:45

Komunikacja w zespole projektowym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•        Kompetencje komunikacyjne prawników.
•        Podstawowe techniki komunikacji interpersonalnej – ćwiczenia warsztatowe.
•        Komunikacja z uwzględnieniem różnych osobowości i stylów myślenia.
•        Delegowanie zadań – podstawowe zasady i techniki.
 

13:00

Przerwa

13:45

Zarządzanie zmianą w kancelarii i dziale prawnym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•       Zarządzanie zmianą jako kluczowa umiejętność szefa kancelarii, działu prawnego.
•       Zmiany organizacyjne – logika i przebieg procesu.
•       Pokonywanie oporu przed zmianą.
•       Rola szefa kancelarii, działu prawnego w procesie zmiany.  
•       Techniki i narzędzia zarządzania zmianą w kancelarii, działu prawnego
 

15:45

Przerwa

16:00

Podsumowanie, sesja Q&A

17:00

Zakończenie

Day V
Sunday
11 april 2021
09:00

Czas na logowanie

09:30

Prawnik jako zarządzający ryzykiem w projekcie. Analiza obszarów ryzyka prawnego

Beata Kiedrowicz, Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

•    Jak skutecznie opisać ryzyko prawne w projekcie? Zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym a projekcie biznesowym
•    Podział kompetencji pomiędzy wewnętrzny dział prawny a kancelarię współpracującą na projekcie
•    Rola prawnika w projekcie a podejmowanie decyzji na temat ryzyka biznesowego wynikającego z przeprowadzonych analiz projektu
•    Jak zarządzać, monitorować i kontrolować ryzyko w projekcie? Metody ograniczania ryzyka prawnego
 

11:30

Przerwa

11:45

Harmonogramowanie, budżetowanie, mapowanie i ewaluacja projektu – techniki i narzędzia

Wojciech Trzciński, Partner, Radca Prawny, PwC Legal

•    Szybka realizacja zadań a odpowiedzialność prawnika – jak efektywnie zaplanować czas projektu?
•    Metody wyznaczania i rozliczania celów, za pomocą których zwiększymy wydajność projektu
•    Jak efektywnie zarządzać budżetem, by zachować rentowność projektu?
•    Skuteczne metody mapowania w projekcie prawnym
•    Aplikacje, oprogramowania i rozwiązania, które pomogą zarządzać projektami w Twojej firmie
•    W jaki sposób zbudować system bieżących zatwierdzeń? Narzędzia elektroniczne do zarządzania dokumentacją i czasem
•    Jak zmierzyć wpływ działań działu prawnego na sukces całego projektu biznesowego?
•    Co wpływa na ocenę efektywności projektu prawnego? Jakie KPI możesz stosować?
 

13:45

Zakończenie modułu

Day VI
Friday
23 april 2021

MODUŁ 3 – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRACY PRAWNIKA

14:00

Czas na logowanie

14:30

Digitalizacja obiegu dokumentów i informacji w organizacji - paperless

Mariusz Kamiński, Counsel, Adwokat, PwC Legal , Marta Dąbrowska, Associate, PwC Legal

•    Uwarunkowania prawno-regulacyjne 
•    Praktyki rynkowe i metodyka projektów paperless
•    Obszary organizacji o wysokim poziomie digitalizacyjnej
•    Rola prawników w transformacji biznesu
 

16:30

Przerwa

16:45

Bezpieczeństwo danych w perspektywie digitalizacji pracy prawnika

Konrad Dobrowolski, Counsel, adwokat, PwC Legal

•    Bezpieczeństwo danych w pracy prawnika - perspektywa własnej kancelarii a praca dla wewnętrznego działu prawnego
•    Dwa wymiary bezpieczeństwa - technologia i człowiek
•    Zasada risk-based approach jako naczelna zasada współczesnych systemów bezpieczeństwa danych 
•    Procedury i polityki związane z bezpieczeństwem danych
•    Nowe technologie a bezpieczeństwo  
 

19:00

Podsumowanie

Day VII
Saturday
24 april 2021
09:00

Czas na logowanie

09:30

LegalTech - trendy, wyzwania i przykłady nowych technologii w pracy prawnika

Konrad Dobrowolski, Counsel, adwokat, PwC Legal , Marta Dąbrowska, Associate, PwC Legal

•    Przegląd rynku prawniczego w zakresie wykorzystywania technologii 
•    Sztuczna inteligencja a praca prawnika - podstawowe koncepcje prawne, funkcjonalność i wyzwania
•    Przenikanie się prawa i technologii
•    Przykładowe narzędzia LegalTech

11:00

Podsumowanie i zakończenie

Day VIII
Sunday
25 april 2021
09:00

Czas na logowanie

09:30

Jak budować brand działu prawnego w ramach organizacji

Marcin Bryniarski, Szef Działu Prawnego i Compliance, OKNOPLAST Sp. z o.o. , Michał Rams, Partner, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Legal

•    współpraca działu prawnego z biznesem
•    dział prawny jako doradca i pomoc w podejmowaniu decyzji w ramach organizacji
 

11:00

Przerwa

11:15

Jak zarządzać ryzykiem braku zgodności? Co znaczy nowoczesny compliance?

Michał Rams, Partner, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Legal

•    Umiejscowienie compliance w przedsiębiorstwie – podział ról i obowiązków
•    Koncepcje podejścia do zaprojektowania i wdrożenia funkcji compliance
•    Jak wdrożyć skuteczny i dostosowany do potrzeb organizacji proces compliance?
•    Warianty organizacji funkcji compliance - dział prawny a compliance
•    System kontroli wewnętrznej – jak wykorzystać inne działy, by zmniejszyć ryzyko compliance?
 

12:20

Jak zarządzać działem prawnym / kancelarią w erze postpandemicznej?

Marcin Bryniarski, Szef Działu Prawnego i Compliance, OKNOPLAST Sp. z o.o. , Michał Rams, Partner, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Legal

•    wpływ pandemii na organizację pracy prawników
•    czy praca zdalna zdaje egzamin w pracy prawnika
•    nowoczesne metody komunikacji a możliwość zapewnienia ochrony tajemnicy pomocy prawnej 
 

13:20

Przerwa

13:50

Jak zarządzać działem prawnym / kancelarią w erze postpandemicznej?

Marcin Bryniarski, Szef Działu Prawnego i Compliance, OKNOPLAST Sp. z o.o. , Michał Rams, Partner, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Legal

•    wpływ pandemii na organizację pracy prawników
•    czy praca zdalna zdaje egzamin w pracy prawnika
•    nowoczesne metody komunikacji a możliwość zapewnienia ochrony tajemnicy pomocy prawnej 
 

14:50

Podsumowanie i zakończenie

Day IX
Friday
14 may 2021

Moduł 4  – PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM. INNOWACYJNE MODELE BIZNESOWE. WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA STRATEGIE BIZNESOWE

14:00

Czas na logowanie

14:30

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem część 1

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Przedsiębiorstwo i uwarunkowania rynkowe
•    Analiza otoczenia przedsiębiorstwa    
 

16:30

Przerwa

16:45

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem część 2

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

18:00

Case study, panel dyskusyjny

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

19:00

Podsumowanie

Day X
Saturday
15 may 2021

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM INNOWACYJNE MODEL BIZNESOWE. WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA  STRATEGIE BIZNESOWE. REFLEKSJE O ZARZĄDZANIU – CD.

09:00

Czas na logowanie

09:30

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe część 1

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Nowe uwarunkowania otoczenia biznesu
•    Współczesne kierunki rozwoju biznesu
 

12:30

Przerwa

13:15

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe część 2

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Automatyzacja i robotyzacja
•    Big data, sztuczna inteligencja i inne nowe zjawiska
•    Hiperdynamika zmian, chaotyczne otoczenie
 

15:00

Przerwa

15:15

Case study, panel dyskusyjny

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

16:15

Podsumowanie

Day XI
Sunday
16 may 2021
09:00

Czas na logowanie

09:30

Innowacyjne modele biznesowe

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Nowe sposoby organizacji biznesu
•    Nowe sposoby konkurowania i budowania przewag konkurencyjnych
•    Rozwój i wzrost, akwizycje i konkurowanie z niebezpiecznymi ignorantami
 

11:00

Przerwa

11:15

Case study, panel dyskusyjny

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

13:15

Podsumowanie i zakończenie modułu 4.

Day XII
Friday
28 may 2021

MODUŁ 5  – FINANSE DLA PRAWNIKÓW

13:45

Czas na logowanie

14:15

Podstawowe regulacje w zakresie raportowania finansowego

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

•    Przepisy prawa w odniesieniu do rachunkowości i sprawozdawczości
•    Sprawozdanie finansowe wg różnych standardów rachunkowości
•    Wymogi raportowe organizacji, w tym rodzaje raportowania (finansowe, zarządcze i podatkowe)
•    Podstawowe różnice
•    Raporty jednostkowe i skonsolidowane
•    Raportowanie roczne i śródroczne
 

16:00

Przerwa

16:10

Najważniejsze terminy i zasady dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

•    Podstawowe terminy: aktywa, pasywa, zobowiązania, kapitał własny, wydatki, wpływy, przychody, koszty
•    Istota i rodzaje operacji gospodarczych
•    Główne zasady rachunkowości 
    -Kontynuacji działania
    -Memoriału oraz współmierności kosztów i przychodów
•    Zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków, korekty błędów

Manipulacja informacją finansową 
•    Kreatywna rachunkowość
•    Błędy lat poprzednich
•    „Windows’ dressing”
 

19:00

Podsumowanie

Day XIII
Saturday
29 may 2021
09:00

Czas na logowanie

09:30

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 1

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

Bilans, czyli obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 
•    Struktura bilansu/główne kategorie
•    Warunki ujmowania i wycena najważniejszych pozycji 
 

11:30

Przerwa

11:45

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 2

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

Rachunek zysków i strat, czyli wyniki działalności przedsiębiorstwa 
•    Struktura rachunku zysków i strat
•    Przychody, koszty, wynik finansowy
•    Układ kalkulacyjny i porównawczy

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych 
•    Idea rachunku przepływów pieniężnych
•    Struktura rachunku przepływów pieniężnych – podstawowe rodzaje działalności
•    Ruch kapitałów, czyli zmiany w majątku właścicieli
•    Poszczególne kategorie kapitałów (ujmowanie i wycena)
 

13:45

Podsumowanie

Day XIV
Sunday
30 may 2021
09:00

Czas na logowanie

09:30

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 3

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

Informacja dodatkowa jako integralna część sprawozdania finansowego 
Powiązania pomiędzy składnikami sprawozdania finansowego 
 

11:00

Przerwa

11:10

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego – część 1

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

•    Czytanie sprawozdania finansowego, analiza wstępna
•    Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego
•    Analiza wskaźnikowa, w tym rentowności, płynności, zadłużenia
•    Zalety i ograniczenia analizy finansowej
 

14:00

Podsumowanie i zakończenie modułu 5.

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

Day XV
Friday
11 june 2021

MODUŁ 6 – PUBLIC RELATIONS – SZTUKA KOMUNIKACJI I BUDOWANIE MARKI WŁASNEJ PRAWNIKA

13:00

Czas na logowanie

13:15

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - przegląd najważniejszych zagadnień

Paweł Dudojc, Menadżer, PwC

14:15

Przerwa

14:30

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 1

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

•    Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych i jakie są ich skutki?
•    Jak skutecznie rozwijać i doskonalić swoje umiejętności? Narzędzia wpływające na wzrost 
•    jakości autoprezentacji
•    Najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych – jak ich unikać?
 

16:30

Przerwa

16:45

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 2

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

19:00

Podsumowanie

Day XVI
Saturday
12 june 2021
09:00

Czas na logowanie

09:30

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie część 1 (sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

•    Praca zdalna, rozmowy przy kawie – czyli jak angażować i motywować wymagających pracowników metodami coachingowymi?
•    Psychologiczne narzędzia pozytywnego wspierania twoich podwładnych – innowacyjne podejście psychologii pozytywnej
•    Siła motywacji wewnętrznej i zagrożenia motywowania nagrodami zewnętrznymi
•    Jak wzbudzić motywację wewnętrzną i zaangażowanie pracownika – praktyczne wskazówki
 

11:30

Przerwa

11:45

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie cz 2 (sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

13:45

Przerwa

14:30

Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

•    W jaki sposób poprowadzić rozmowę zgodnie ze swoimi celami i założeniami?
•    Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji podczas prowadzenia negocjacji
•    Jak radzić sobie z emocjonalnymi zrachowaniami naszych rozmówców?
 

16:30

Przerwa

16:45

Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

18:15

Podsumowanie i zakończenie modułu 6.

19:30

Uroczysty bankiet – zakończenie 5 edycji Legal MBA