Nowe zamówienia publiczne 2021 – szkolenie dla wykonawców

Start date:
28.01.2021
End date:
28.01.2021

Timeline

Day I
Thursday
28 january 2021
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Anna Szałaj, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Wprowadzenie do nowej ustawy PZP

Michał Wojciechowski, adwokat, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 • Dlaczego wprowadziliśmy całkowicie nową ustawę PZP? Systematyka nowych przepisów i jej wpływ na „przejrzystość” systemu prawnego. 
 • Ogłoszenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 
 • Opis przedmiotu zamówienia – stare zasady, nowe przepisy? 
 • Zmiany w zakresie komunikacji w toku postępowania. 
 • Dokumentowanie przebiegu postępowania.
   
10:30

Przerwa

10:40

Zmiany na etapie przygotowania postępowania

Michał Wojciechowski, adwokat, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 • Zasada efektywności i jej wpływ na przygotowanie (i prowadzenie) postępowania. 
 • Wstępne konsultacje rynkowe – prawdy i mity na temat nowej odsłony dialogu technicznego.
 • Analiza potrzeb Zamawiającego oraz raport z realizacji zamówienia, czyli co nowego czeka nas w nowej ustawie przed i po realizacji zamówienia?
 • Wymogi co do dokumentów wymaganych od wykonawców w świetle nowego Rozporządzenia Dokumentowego. 
   
11:40

Przerwa

11:50

Zmiany na etapie prowadzenia postępowania

Katarzyna Kuźma, radca prawny, partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 • Nowe przesłanki wykluczenia oraz procedura samooczyszczenia (ang. self-cleaning) także w kontekście najnowszego orzecznictwa unijnego. 
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz udział podmiotów trzecich.
   
12:50

Przerwa

13:00

Nowa umowa o zamówienie publiczne

Michał Gajdek, adwokat, Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 • Zasady dotyczące umów zwłaszcza w kontekście zasady współdziałania wykonawcy i zamawiającego. 
 • Obligatoryjne postanowienia umowne oraz katalog klauzul abuzywnych, czyli co musi a co nie może znaleźć się w umowie o zamówienie publiczne?  
 • Kiedy i na jakich zasadach będzie można zawrzeć aneks do umowy? 
 • Postanowienia dotyczące płatności. 
 • Polubowne rozwiązywanie sporów wynikających z umowy.
   
14:00

Przerwa

14:10

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie PZP

Michał Gajdek, adwokat, Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 • Odwołanie – co się zmieni w postępowaniu przed Izbą? 
 • Skarga do sądu okręgowego – jeden sąd, nowe terminy i opłaty.
 • Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego – kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać?
 • Przepisy intertemporalne – od kiedy stosujemy nowe zasady proceduralne? 
   
15:10

Sesja pytań

15:30

Zakończenie szkolenia