Akademia M&A – prawne i finansowe aspekty Mergers and Acquisitions

24 i 31 marca

Start date:
24.03.2021
End date:
31.03.2021

Timeline

Day I
Wednesday
24 march 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Biznesowe i prawne przygotowanie do transakcji M&A

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Jacek Byrt, Partner kierujący działem doradztwa finansowego Mazars w Polsce

1.    Przygotowanie biznesowe – kiedy warto sprzedawać / kupować. Jak wygląda obecnie rynek;
2.    Jak przygotować spółkę do sprzedaży – na co zwracają uwagę inwestorzy;
3.    Asset deal czy share deal? A może joint venture?
4.    Standardowy przebieg transakcji M&A – czas i najważniejsze elementy;
5.    Due diligence – czym jest i jak się do niego przygotować;
6.    Kształtowanie dokumentacji transakcyjnej w obliczu pandemii;
7.    Sesja Q&A.
 

11:30

Przerwa

11:45

Odpowiedzialność stron transakcji share deal i asset deal

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Marcin Lewiński, adwokat w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

1.    Istota i znaczenie zapewnień i gwarancji stron w transakcjach M&A;
2.    Znaczenie klauzul indemnifikacyjnych w praktyce obrotu gospodarczego;
3.    Ograniczenie odpowiedzialności za nieprawdziwość zapewnień i gwarancji;
4.    Ubezpieczenia transakcyjne jako minimalizacja ryzyka transakcyjnego;
5.    Sesja Q&A.
 

12:45

Przerwa

13:00

M&A a ochrona danych osobowych oraz prawo pracy

Anna Matusiak-Wekiera, Radca prawny w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Ochrony Danych Osobowych/Compliance kancelarii JDP , dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Prawa Pracy , dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

1.    Dane osobowe w procesie Due Diligence; podstawy prawne ujawniania danych osobowych wynikające z RODO;
2.    Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w ramach NDA i LOI – perspektywa stron transakcji;
3.    Środki bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnej w trakcie Due Diligence – aktualna praktyka rynkowa;
4.    Obowiązki stron transakcji wobec pracowników:
•    przejście zakładu pracy;
•    obowiązki konsultacyjne i informacyjne.
5.    Przejście zakładu pracy a obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów RODO;
6.    Sesja Q&A.
 

14:00

Zakończenie I dnia szkolenia

Day II
Wednesday
31 march 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Czynniki budujące wartość przedsiębiorstwa – kształtowanie ceny

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Karol Szykowny, CFA, dyrektor w Navigator Capital Group, szef działu M&A, członek zarządu Navigator Capital Advisory Sp. z o.o.

1.    Rodzaje mechanizmów kształtowania ceny – wprowadzenie:
•    Locked box;
•    Completion accounts.
2.    Różnice wynikające z zastosowanego mechanizmu:
•    Wpływ na dokumentację transakcyjną;
•    Wpływ na dynamikę procesu.
3.    Zalety i wady poszczególnych mechanizmów kształtowania ceny z punktu widzenia podmiotu kupującego oraz sprzedającego;
4.    Mechanizmy hybrydowe jako sposób na rozwiązywanie nieoczywistych problemów;
5.    Sesja Q&A.
 

11:30

Przerwa

11:45

M&A a podatki

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Magdalena Zasiewska, Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP

1.    Jakie podatki mogą wystąpić w transakcjach M&A;
2.    Wpływ struktury transakcji na jej opodatkowanie;
3.    Raportowanie transakcji M&A do fikusa (MDR);
4.    Istotne ryzyka podatkowe mogące ujawnić się w procesie Due Diligence i ich mitygowanie;
5.    Sesja Q&A.
 

12:45

Przerwa

13:00

Ograniczenia dotyczące transakcji M&A wynikające z przepisów prawa oraz zewnętrznych stosunków umownych

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Marcin Lewiński, adwokat w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Michał Urbański, adwokat w Zespole Prawa Nieruchomości kancelarii JDP

1.    Ograniczenia w nabywaniu przez cudzoziemców udziałów / akcji w polskich spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
2.    Tymczasowe ograniczenia w nabywaniu udziałów / akcji wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19
3.    Obowiązek uzyskania zgody Prezesa Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
4.    Umowne ograniczenia w nabywaniu udziałów: zgoda spółki, zgody korporacyjne oraz zgody osób trzecich
 

14:00

Zakończenie szkolenia