Sygnalista w firmie coraz bliżej – nowe obowiązki, zagrożenia, szanse

Start date:
30.03.2021
End date:
30.03.2021

Katarzyna Balcerkiewicz

Rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Założycielka i dyrektor Pracowni Psychologicznej Spotkanie, a obecnie Grupy Spotkanie. Należy do Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej i Francuskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stworzyła pierwszą w Polsce Szkołę Analizy Transakcyjnej, która umożliwia zdobycie praktycznego doświadczenia i międzynarodowego Certyfikatu 101, otworzyła Studium Trenerskie, które od 14 lat kształci nowe pokolenia trenerów. Jest autorem i szkoleniowcem kilkunastu projektów szkoleniowo-coachingowych dla menadżerów z różnych branż. Współpracuje z właścicielami i zarządami firm jako konsultant i coach.

Adw. Piotr Karlik

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.
W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.
Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).
Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.).

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Posiada doświadczenie w praktyce HR, w szczególności w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych - doradza firmom w stosowaniu przepisów prawa mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości i standardy, na których budują swój biznes.
Zajmuje się audytem procesów HR, pomaga Klientom skutecznie wdrożyć procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji oraz realizację zgłoszonych nieprawidłowości.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, szczególnie przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy. Doradza w sprawach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia.
Jest wykładowcą na UE w Poznaniu na studiach podyplomowych „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)”.

Rafał Hryniewicz

prezes zarządu, certyfikowany analityk kryminalny E-nform Sp. z o.o.

Certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie norm ISO 9001 i 27001. Trener w obszarze whistleblowingu oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi intere-sów. Współautor książki "Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości" oraz autor publikacji w tym zakresie. Od 2017 roku prezes zarządu E-nform Sp. z o.o. Od 2018 r. dyrektor operacyjny w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. W latach 2016-2018 w PCBC S.A. zbudował i kierował pionem kontroli wewnętrznej, a następnie pionem bezpie-czeństwa wewnętrznego. Wcześniej, przez prawie 20 lat służył w Policji (oficer pionu kryminalnego) oraz w CBA (pion analityczny), zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i kierowniczych (naczel-nik wydziału).