Sygnalista w firmie coraz bliżej – nowe obowiązki, zagrożenia, szanse

Start date:
30.03.2021
End date:
30.03.2021

Timeline

Day I
Tuesday
30 march 2021
09:45

Czas na logowanie

10:00

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Sygnalista w firmie – szansa czy zagrożenie?

Adw. Piotr Karlik, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Regulacje dotyczące sygnalistów jako nowy trend w ustawodawstwie 
•    Jakie szanse stwarza wprowadzenie systemu ochrony sygnalistów? 
•    Jakie są zagrożenia związane z sygnalistą? 
•    Sygnalista a odpowiedzialność członków zarządu 
 

10:30

Założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    cel
•    zakres przedmiotowy 
•    zakres podmiotowy
•    systemy zgłaszania nieprawidłowości
 

11:00

Przerwa

11:15

Psychologiczne aspekty wprowadzania w organizacji systemu zgłaszania nieprawidłowości

Katarzyna Balcerkiewicz, Rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

11:45

Odpowiedzialność karna za brak systemu zgłaszania nieprawidłowości

Adw. Piotr Karlik, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Kto może ponieść odpowiedzialność karną z tytułu nieprowadzenia wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości? 
•    Czy możliwe jest delegowanie ryzyka odpowiedzialności karnej przez członków zarządu? 
•    Rozwiązania prawne przewidujące odpowiedzialność karną w zakresie ochrony sygnalistów na przykładzie ustawy AML 
 

12:45

Przerwa

13:00

Jak zaprojektować wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości w firmie

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Rodzaje systemów zgłaszania nieprawidłowości: anonimowy, jawny 
•    Przetwarzania informacji a struktura organizacyjna 
•    Czy outsourcingować ochronę sygnalistów? 
•    Porozumienie z sygnalistą 
 

13:45

Przerwa

14:00

Praktyczne aspekty efektywnego przetwarzania informacji w systemach whistleblowingowych

Rafał Hryniewicz, prezes zarządu, certyfikowany analityk kryminalny E-nform Sp. z o.o.

•    Na co zwrócić uwagę projektując system zgłaszania nieprawidłowości? 
•    Jakie ryzyka towarzyszą funkcjonowaniu systemu whistleblowingowego? 
•    Praktyczne wskazówki zarządzania systemem whistleblowingowym 
 

14:45

System ochrony sygnalistów na wybranych przykładach

Rafał Hryniewicz, prezes zarządu, certyfikowany analityk kryminalny E-nform Sp. z o.o.

15:15

Sesja Q&A

15:30

Zakończenie szkolenia