ZMIANY W PODATKACH 2021

Start date:
11.05.2021
End date:
12.05.2021

Timeline

Day I
Tuesday
11 may 2021
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

CIT – część I

Agnieszka Gliwińska, doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner

o    regulacje dotyczące spółek nieruchomościowych
o    podwójne opodatkowanie spółek komandytowych
o    podwyższenie limitu umożliwiającego skorzystanie z 9% stawki podatku CIT 
o    restrukturyzacje – kolejne ograniczenie w zakresie możliwości rozliczenia straty
 

10:15

Przerwa

10:30

CIT – część II

Jakub Wajs, radca prawny, doradca podatkowy, prawnik w Rödl & Partner

o    estoński CIT
o    specjalny fundusz inwestycyjny
 

11:15

Przerwa

11:30

Zmiany w przepisach o SSE i PSI

Michał Gosek, doradca podatkowy, Associate Partner w Rödl & Partner

o    zmiany w polskich i unijnych przepisach regulujących pomoc publiczną
o    zwolnienie dochodu w przypadku reinwestycji
 

12:15

Przerwa

12:30

Wybrane zmiany w cenach transferowych

Aleksandra Galczak, doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner , Marcin Jeliński, doradca podatkowy, manager w Rödl & Partner

o    obowiązki w zakresie cen transferowych w 2021 r.
o    zmiany w przepisach od stycznia 2021 r.
o    ceny transferowe a COVID-19
 

13:15

Przerwa

13:30

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Marcin Muchowski, doradca podatkowy, starszy konsultant podatkowy w Rödl & Partner

o    podmioty zobowiązane do przygotowania sprawozdania i obowiązujące terminy
o    strategia podatkowa – definicja
o    zawartość sprawozdania
o    należyta dbałość o podatki
o    dobre praktyki podatnika jako element strategii podatkowej
o    przygotowanie sprawozdania krok po kroku
 

14:15

Podatek u źródła - podsumowanie po 2 latach obowiązywania przepisów (problemy i praktyka)

Anna Pilarska, doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner , Maciej Wilczkiewicz, doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner

o    spółki holdingowe
o    spór o ubezpieczenia
o    specyfika spółek transparentnych jako odbiorców należności
o    interpretacja ogólna (zakład podatkowy)
o    przepisy tzw. Tarczy dotyczące  ważności certyfikatów, posługiwania się kopią
o    pojęcie „należytej staranności”
o    dokumentacja i procedury wewnętrzne
 

15:00

Zakończenie I dnia szkolenia

Day II
Wednesday
12 may 2021
09:15

Czas na logowanie

09:30

VAT - podsumowanie zmian wprowadzonych w 2020 r.

Monika Bartosiewicz, doradca podatkowy, Associate Partner w Rödl & Partner

o    JPK_VAT 
o    split payment i inne zmiany od stycznia 2021 r.
o    quick fixes 
 

10:15

Przerwa

10:30

Slim VAT - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Aleksandra Majnusz, doradca podatkowy, manager w Rödl & Partner

o    zmiany w ujmowaniu faktur korygujących od stycznia 2021 r.
o    wydłużenie terminu na odliczenie VAT
o    zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości
o    częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych
o    nowe zasady przeliczania kursów walut
o    nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów
o    zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych
 

11:15

Przerwa

11:30

Inne planowane zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r.

Katarzyna Judkowiak, doradca podatkowy, Partner w Rödl & Partner

o    zmiany dotyczące procedury TAX FREE 
o    zmiany w zakresie e-commerce 
o    centralny rejestr faktur 
 

12:15

Przerwa

12:30

Wybrane zmiany w podatkach dochodowych i podatkach zryczałtowanych

Maciej Wilczkiewicz, doradca podatkowy, Senior Associate w Rödl & Partner , Monika Spotowska, adwokat, doradca podatkowy, Associate Partner w Rödl & Partner

o    nowy obowiązek - zgłaszanie umów o dzieło w ZUS
o    dodatkowe odliczenia, ulgi i inne preferencje podatkowe w PIT w związku z COVID-19
o    zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
 

13:15

Przerwa

13:30

Istotne zagadnienia w zakresie akcyzy

Tadeusz Piekłowski, agent celny, Senior Associate w Rödl & Partner

o    wewnątrzwspólnotowe nabycie olei i preparatów smarowych
o    obowiązek rejestracji do Urzędu Regulacji Energetyki 
o    nowy obowiązek rejestracji do podatku akcyzowego 
 

14:15

Zakończenie II dnia szkolenia