Duża nowelizacja w sektorze energetycznym 2021

warsztat i konsultacje

Start date:
24.05.2021
End date:
31.05.2021

Timeline

Day I
Monday
24 may 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Kluczowe informacje praktyczne

Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

•    Ogólna charakterystyka zmian
•    Daty wejścia w życie zmian w odniesieniu do poszczególnych uczestników rynku 
•    Sytuacja uczestników rynku w okresie dostosowawczym
 

10:30

Magazynowanie energii elektrycznej

Łukasz Petelski, radca prawny, Senior Associate w zespole Kontraktów Publicznych i Energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

•    Sektor magazynowania energii elektrycznej – nowe regulacje prawne (definicje magazynu energii i magazynowania energii)
•    Przyłączenie magazynów energii do sieci elektroenergetycznej i rozliczenia na usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
 

11:15

Przerwa

11:30

Magazynowanie energii elektrycznej

Łukasz Petelski, radca prawny, Senior Associate w zespole Kontraktów Publicznych i Energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

•    Rejestr magazynów energii elektrycznej i koncesja na magazynowanie energii elektrycznej
•    Magazyny energii elektrycznej a system wsparcia dla źródeł wytwarzających energie elektryczną z OZE
•    Sesja Q&A
 

12:15

Przerwa

12:30

Zamknięte systemy dystrybucyjne

Łukasz Petelski, radca prawny, Senior Associate w zespole Kontraktów Publicznych i Energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

•    Decyzja w sprawie uznania systemu dystrybucyjnego za zamknięty
•    Obowiązki operatorów zamkniętych systemów dystrybucyjnych
•    Kontrolowanie cen i stawek opłat stosowanych w tym zamkniętym systemie dystrybucyjnym
•    Sesja Q&A
 

14:00

Przerwa

14:15

Rekuperacja energii elektrycznej zwróconej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów

Łukasz Petelski, radca prawny, Senior Associate w zespole Kontraktów Publicznych i Energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

•    Charakterystyka nowych ram prawnych
•    Atrakcyjność rekuperacji dla przewoźników, w tym samorządowych
•    Projekty taborowe a wprowadzenie rekuperacji
•    Sesja Q&A
 

15:00

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Day II
Monday
31 may 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Centralny system informacji rynku energii

Łukasz Petelski, radca prawny, Senior Associate w zespole Kontraktów Publicznych i Energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

•    Utworzenie operatora informacji rynku energii (OIRE)
•    Podstawowe kompetencje i obowiązki OIRE
•    Przepływ danych pomiędzy uczestnikami rynku
•    System inteligentnego opomiarowania
•    Sesja Q&A
 

11:30

Przerwa

11:45

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej

Łukasz Petelski, radca prawny, Senior Associate w zespole Kontraktów Publicznych i Energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

•    Nowy katalog podmiotów zobowiązanych
•    Programy bezzwrotnych dofinansowań w celu realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych u odbiorców końcowych
•    Zmiany w zakresie procesu uzyskiwania białych certyfikatów i sposobu rozliczania się z wykonania obowiązku
•    Powołanie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej
•    Sesja Q&A
 

13:15

Przerwa

13:30

Pozostałe istotne kwestie będące przedmiotem nowelizacji

Łukasz Petelski, radca prawny, Senior Associate w zespole Kontraktów Publicznych i Energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

•    Koncesje – nowe uprawnienia Prezesa URE
•    Odświeżone regulacje taryfowe
•    Środki mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom - zakaz zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa
•    Wprowadzenie obowiązku zapewnienia publicznego dostępu do aktualnego stanu prawnego związanego z prawami konsumenta energii
•    Inne 
•    Sesja Q&A
 

14:15

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Łukasz Petelski, radca prawny, Senior Associate w zespole Kontraktów Publicznych i Energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland , Michał Drozdowicz, radca prawny, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

•    Zmiana definicji małej instalacji
•    Zmiany w systemie wsparcia dla OZE
•    Sesja Q&A
 

15:00

Zakończenie szkolenia