Umowy w obrocie międzynarodowym – minimalizacja ryzyk

Start date:
27.07.2021
End date:
27.07.2021

Timeline

Day I
Tuesday
27 july 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Transgraniczne aspekty zawierania umów

Krzysztof Bąk, Radca prawny, Associate, Kancelaria JDP , Barbara Kaczała, Radca prawny, Senior Associate, Kancelaria JDP

•    forma 
•    reprezentacja 
•    język 
•    jurysdykcja 
•    prawo właściwe 
•    klauzule arbitrażowe i alternatywne metody rozwiązywania sporów
•    podpisy elektroniczne 
Weryfikacja prawna i biznesowa klienta zagranicznego 

11:30

Przerwa

11:45

Prawo międzynarodowe a sprzedaż i świadczenie usług na rzecz zagranicznego partnera

Magdalena Bartnik, adwokat, JDP DRAPAŁA & PARTNERS

•    Konwencja wiedeńska 
•    Rozporządzenia UE 
•    Prawo prywatne międzynarodowe 
•    Międzynarodowe Reguły Handlu: INCOTERMS 
 

12:30

Przerwa

13:00

Standardowe dokumenty kontraktowe

Krzysztof Bąk, Radca prawny, Associate, Kancelaria JDP , Barbara Kaczała, Radca prawny, Senior Associate, Kancelaria JDP

•    Hierarchia dokumentów 
•    code of conduct 
•    GTC, T&C, OWU 
•    umowa 
•    quality agreements 
•    umowy dot. produkcji pod cudzą marką 
•    NDA 
•    SLA, EULA 
•    umowy oraz klauzule z zakresu ochrony danych osobowych 
 

14:15

Należyta staranność w kontraktowaniu

Magdalena Bartnik, adwokat, JDP DRAPAŁA & PARTNERS , Krzysztof Bąk, Radca prawny, Associate, Kancelaria JDP

•    ubezpieczenie 
•    szkody pośrednie 
•    kary umowne 
•    wyłączność 
•    własność intelektualna 
•    rękojmia, gwarancja 
 

15:00

Sesja pytań

15:15

Zakończenie szkolenia