Zabezpieczenia umowne w praktyce

Start date:
29.07.2021
End date:
29.07.2021

Adrian Andrychowski

Adwokat enior Associate, Kancelaria JDP

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, w szczególności postępowań wynikłych na tle sporów korporacyjnych, transakcji M&A oraz związanych z transgranicznym obrotem gospodarczym. Brał udział w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie oświadczeń i zapewnień przy sprzedaży przedsiębiorstw, skomplikowanych sporach korporacyjnych dotyczących ważności uchwał o wyborze zarządu oraz reprezentował zagranicznych inwestorów w sporach powstałych na skutek naruszenia umowy wspólników. Posiada również szerokie doświadczenie w sprawach związanych z odzyskiwaniem mienia i egzekucją trudnych wierzytelności – tzw. sprawy asset tracing & recovery. Zajmuje się także doradztwem transakcyjnym dla zagranicznych podmiotów dokonujących inwestycji w Polsce.

Adam Usiądek

Associate, Kancelaria JDP

Associate w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się m.in.: w prawie spółek, obsłudze transakcji M&A, doradztwie kontraktowym z uwzględnieniem aspektów prawa konkurencji oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej. W swojej dotychczasowej karierze zajmował się kompleksowym doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności w zakresie budowania grup kapitałowych, jak również w zakresie przejmowania innych przedsiębiorstw (zarówno share deals jak i asset deals), z uwzględnieniem procesu due diligence. Z sukcesami reprezentował klientów w postępowaniach arbitrażowych dotyczących sporów związanych z transakcjami M&A. W zakresie doradztwa kontraktowego wspiera klientów w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji kontraktowej, zarówno w relacjach B2B jaki B2C, obejmującej także przygotowanie ogólnych warunków umownych, regulaminów oraz innych wzorców umownych.