Wycena praw patentowych i komercjalizacja innowacji

Data rozpoczęcia:
26.07.2021
Data zakończenia:
26.07.2021

Szkolenie online,

Szkolenie online