Odpowiedzialność przedsiębiorców za dotacje z tarczy antykryzysowej

Start date:
26.08.2021
End date:
26.08.2021

apl. radc. Jakub Jankowiak

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca dyplomowa z zakresu prawa obligacji) oraz Finansów i Rachunkowości Biznesu w ramach specjalizacji Finanse
i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (praca dyplomowa dotycząca opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej osób fizycznych).
Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie zobowiązań.

Mateusz Kamiński

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 11938). Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania przedsiębiorstw, w tym podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozwiązaniach transakcyjnych i restrukturyzacyjnych.

Adw. Piotr Karlik

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.
W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.
Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).
Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.).

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Posiada doświadczenie w praktyce HR, w szczególności w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych - doradza firmom w stosowaniu przepisów prawa mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości i standardy, na których budują swój biznes.
Zajmuje się audytem procesów HR, pomaga Klientom skutecznie wdrożyć procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji oraz realizację zgłoszonych nieprawidłowości.
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, szczególnie przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy. Doradza w sprawach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia.
Jest wykładowcą na UE w Poznaniu na studiach podyplomowych „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)”.

Adw. Przemysław Szmidt

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Adwokat. Studiował prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Nancy 2 we Francji. Ukończył studia prawnicze na UAM, broniąc pracy magisterskiej w Katedrze Postępowania Cywilnego. W programie ERASMUS na Uniwersytecie Nancy 2 we Francji ukończył kurs prawa europejskiego, broniąc pracy dyplomowej dotyczącej zagadnień międzynarodowego obrotu handlowego. Członek reprezentacji Polski na Międzynarodowym Konkursie dla Aplikantów Themis 2009 w Lizbonie, współlaureat wyróżnienia za pracę pod tytułem „The Notion of Ordre Public for Judicial Cooperation in Civil Matters”. Zainteresowania Przemysława Szmidta obejmują: prawo procesowe cywilne, prawo cywilne i gospodarcze.
We wrześniu 2010 roku zdał egzamin sędziowski. Przez okres ponad trzech lat był asystentem sędziego w sądach powszechnych okręgu poznańskiego, w wydziałach cywilnych i gospodarczym. Wcześniej odbył ponad roczny staż w kancelarii radcy prawnego w Poznaniu, nabywając doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego podmiotów gospodarczych.
Jest autorem kilku publikacji związanych z postępowaniem cywilnym, w tym europejskim postępowaniem cywilnym. Biegle włada językiem francuskim oraz w stopniu podstawowym językiem angielskim.
W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych cywilnych, w tym gospodarczych.