Odpowiedzialność przedsiębiorców za dotacje z tarczy antykryzysowej

Start date:
26.08.2021
End date:
26.08.2021

Timeline

Day I
Thursday
26 august 2021
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

10:00

Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie do ochrony miejsc pracy

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Wprowadzenie do tarcz antykryzysowych – istota, cel programów.
•    Rozwiązania tarcz antykryzysowych dot. ochrony miejsc pracy.
•    Weryfikacja wstępna otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.
•    Fakultatywna weryfikacja końcowa otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.
•    Procedura kontroli – kontrola WUP, PUP, w tym kontrola zdalna przedsiębiorcy.
•    Prawa i obowiązki przedsiębiorców podczas kontroli.
•    Tryb odwoławczy od decyzji o zwrocie dofinansowania.
 

11:00

Przerwa

11:15

Tarcza Finansowa PFR – kontrola i spór z PFR

apl. radc. Jakub Jankowiak, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Wprowadzenie do programów Tarczy Finansowej PFR 1.0 oraz Tarczy Finansowej PFR 2.0. Przypomnienie istoty programów. Uzasadnienie planu wystąpienia. 
•    Charakter stosunku prawnego między PFR a beneficjentem. Ogólne omówienie charakteru prawnego oraz wynikających z tego konsekwencji. 
•    Kontrola PFR. Omówienie kompetencji i dotychczas stosowanych metod kontroli beneficjentów. Omówienie typowych sytuacji beneficjentów. 
•    Spór z PFR. Omówienie zagadnień proceduralnych sporu z PFR. 
•    Dyskrecjonalność PFR. Omówienie dyskrecjonalności PFR w relacji z beneficjentem ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego decyzji wydawanych przez PFR. 
•    Obroty gospodarcze (przychody ze sprzedaży). Omówienie kontrowersyjnego wątku definiowania obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży). Zasygnalizowanie problemu i rozwiązań.
 

12:15

Przerwa

12:30

Kwestie podatkowe

Mateusz Kamiński, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Kwestia zwolnienia podatkowego obiecanego przez rząd 
•    Moment powstania przychodu z uzyskanej/umorzonej subwencji
•    Rozliczanie w kosztach podatkowych wydatków finansowanych z subwencji
•    Ryzyko podatkowe braku regulacji i zmienności stanowisk organów podatkowych i sposoby zabezpieczenia.
 

13:00

Przerwa

13:15

Odpowiedzialność członków zarządu w kontekście rozliczania subwencji - odpowiedzialność cywilnoprawna

Adw. Przemysław Szmidt, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Rozliczenia subwencji a odpowiedzialność w stosunku do spółki.
•    Brak (nieuzyskanie) subwencji a bezpieczeństwo członków zarządu.
•    Tarcza antykryzysowa a odpowiedzialność z art. 299 k. s. h.
•    Inne ryzyka związane z rozliczeniem subwencji.
 

14:00

Przerwa

14:15

Odpowiedzialność członków zarządu w kontekście rozliczania subwencji - odpowiedzialność karna

Adw. Piotr Karlik, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Kto ponosi odpowiedzialność?
•    Przestępstwa popełniane w ramach rozliczeń z PFR.
•    Ograniczanie ryzyka.
•    Postępowanie karne - relacja z organem.
 

14:45

Sesja pytań i odpowiedzi

15:15

Zakończenie