Nowa Upadłość Konsumencka 2021

Start date:
24.08.2021
End date:
24.08.2021

Timeline

Day I
Tuesday
24 august 2021
09:45

Czas na logowanie

10:00

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Jak przygotować się do postępowania upadłościowego?

Marcin Krzemiński, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Członek zarządu w Bankruptcy Investment sp. z o.o. Członek zarządu w Instytucie Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sp. z o.o. Wspólnik w Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j.

•    Kto może ogłosić upadłość?
•    Istota i rodzaje postępowań konsumenckich 
•    Przesłanki ogłoszenia upadłości
•    Analiza czynności dokonanych przez Dłużnika przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości (analiza czynności Dłużnika dokonanych przed dniem złożenia wniosku, analiza sytuacji rodzinnej i osobistej Dłużnika)
 

10:45

Wniosek o ogłoszenie upadłości, Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Karolina Klunder, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Właściciel w Kancelaria Radcy Prawnego Karoliny Klunder. Kancelaria Radców Prawnych, Adwokatów i Doradców Restrukturyzacyjnych.

•    Dane niezbędne do ogłoszenia upadłości 
•    Wykaz majątku 
•    Spis wierzycieli oraz spis wierzycieli spornych 
•    Przychody i koszty utrzymania Dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu
•    Czynności prawne Dłużnika dokonane przed ogłoszeniem upadłości  
 

11:30

Przerwa

11:45

Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby i majątku Upadłego

Anna Łukasiewicz, Aplikant adwokacki, doradca restrukturyzacyjny Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j.

•    Prawa i obowiązki Upadłego w postępowaniu upadłościowym
•    Skład masy upadłości
•    Określenie dochodu wchodzącego w skład masy upadłości
•    Zakaz obciążania masy upadłości 
 

12:30

Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskiej oraz spadki nabyte przez Upadłego

Marcin Krzemiński, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Członek zarządu w Bankruptcy Investment sp. z o.o. Członek zarządu w Instytucie Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sp. z o.o. Wspólnik w Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j.

•    Upadłość, a stosunki małżeńskie majątkowe 
•    Dochodzenie roszczeń przez współmałżonka
•    Upadłość, a alimenty
•    Spadki w postępowaniu upadłościowym 
 

13:15

Przerwa

13:30

Wpływ upadłości na umowy oraz postępowania sądowe, egzekucyjne, sądowoadministracyjne

Karolina Klunder, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Właściciel w Kancelaria Radcy Prawnego Karoliny Klunder. Kancelaria Radców Prawnych, Adwokatów i Doradców Restrukturyzacyjnych.

•    W jaki sposób upadłość wpływa na umowy zawarte przez Upadłego (najem, dzierżawa, zlecenie, ubezpieczenie, umowa rachunku bankowego)
•    Wpływ upadłości na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne 
•    Upadłość, a postępowania egzekucyjne
 

14:15

Umorzenie zobowiązań – Warunkowe umorzenie - Projekt planu spłat wierzycieli

Anna Łukasiewicz, Aplikant adwokacki, doradca restrukturyzacyjny Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j.

•    Umorzenie zobowiązań
•    Warunkowe umorzenie zobowiązań 
•    Ustalenie planu spłat wierzycieli
•    Odmowa ustalenia planu spłat wierzycieli 
•    Wykonanie planu spłat wierzycieli 
•    Prawa i obowiązki Upadłego w okresie wykonywania planu spłat 
•    Umorzenie postępowania 
•    Upadłość i co dalej 
 

15:00

Sesja Q&A

15:15

Zakończenie szkolenia