SMART MBA - ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

PROGRAM MENEDŻERSKI DLA LIDERÓW JUTRA II edycja

Start date:
17.09.2021
End date:
19.11.2021

Timeline

Day I
Friday
17 september 2021

MODUŁ I: FIRMA W GLOBALNYM ŚWIECIE

15:45

Czas na logowanie

16:00

Oficjalne rozpoczęcie programu edukacyjnego

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

16:00

Przywitanie, wprowadzenie do programu edukacyjnego.

dr Małgorzata Bonikowska

•    Cele, zakres tematyczny i przebieg zajęć ]
•    Sylwetki wykładowców 
•    Prace zaliczeniowe 
 

17:00

Przerwa

17:05

Co się dzieje z naszym światem? Dyskusja inauguracyjna.

prof. Andrzej Blikle , dr Małgorzata Bonikowska , prof. Bogdan Góralczyk

•    Jak pandemia wpływa na procesy zarządcze i działania liderów w biznesie i polityce?
•    Jak może wyglądać nasza „nowa normalność”?
•    Jakie lekcje z kryzysu wyciągnęła Europa?
•    Co nas czeka w tej dekadzie w stosunkach międzynarodowych i w gospodarce?
 

19:05

Przerwa

19:15

Mapa świata: strefy polityczno-społeczno-kulturowe.

dr Małgorzata Bonikowska

•    Jak wygląda obecnie mapa polityczno-społeczno-kulturowa świata?
•    Jak daleko sięgają strefy wpływów najważniejszych obszarów cywilizacyjnych?
•    Co chcą osiągnąć najsilniejsi gracze?
•    Jaki porządek międzynarodowy może się wyłonić z obecnego nieładu?
 

21:15

Zakończenie

Day II
Saturday
18 september 2021
09:00

Czas na logowanie

09:15

Rynki międzynarodowe. Spojrzenie globalne.

(wystąpienie w języku angielskim)

prof. Salvatore Babones

•    Jak wygląda dziś mapa gospodarcza świata?
•    Jakie rynki się liczą i jakie są między nimi zależności?
•    Czy Europa i jej najsilniejsze gospodarczo kraje mogą nadawać ton globalnym procesom rozwojowym?
•    Jakie będą losy globalizacji i jak na to wpływa rywalizacja amerykańsko-chińska?
 

11:15

Przerwa

11:30

Handel międzynarodowy w XXI wieku.

Andrzej Dycha

•    Po co nam Światowa Organizacja Handlu?
•    Z kim Europa ma zawarte umowy o wolnym handlu czyli z kim handlujemy na preferencyjnych warunkach?
•    Jakie rynki regionalne są najbardziej atrakcyjne dla polskich firm i dlaczego? Chiny, Indie, NAFTA, ASEAN, WNP, regionalne rynki Afryki, MERCOSUR.
 

13:30

Przerwa

13:45

Rynki zagraniczne i dyplomacja ekonomiczna.

Katarzyna Kacperczyk

•    Co to jest dyplomacja ekonomiczna i na czym polegają jej zadania?
•    Co może zyskać firma dzięki współpracy z placówkami swojego państwa za granicą?
•    Jak wygląda system współpracy administracji i biznesu w Polsce i innych krajach UE w przypadku ekspansji zagranicznej?
 

15:45

Przerwa

16:00

Doing business – praktyczne aspekty współpracy z partnerami zagranicznymi w Europie, USA i Azji

(rozmowa w języku angielskim).

dr Małgorzata Bonikowska , Tony Houch , JJ Singh

•    Czym się różni funkcjonowanie na rynku UE w porównaniu z rynkiem USA i rynkami azjatyckimi?
•    Co warto wiedzieć o mentalności i kulturze biznesowej innych państw, aby działać tam efektywnie?
•    Jakie najczęstsze błędy popełniają polscy przedsiębiorcy i menedżerowie na rynkach pozaeuropejskich?
 

17:00

Zakończenie

Day III
Friday
1 october 2021

MODUŁ II: ZARZADZANIE FIRMĄ I LUDŹMI W NOWYCH CZASACH (online)

15:45

Czas na logowanie

16:00

Zarzadzanie - można inaczej!

prof. Andrzej Blikle

•    Firmy w różnych kolorach – style zarządzania.
•    Jak zarządzać bez kontroli?
•    Co nas najsilniej motywuje do pracy?
 

18:00

Przerwa

18:10

Zarzadzanie - można inaczej (c.d.)

prof. Andrzej Blikle

•    Czy można zrezygnować z hierarchii i postawić na wartość?
•    Jaka organizacja pracy najskuteczniej buduje kreatywność?
 

20:10

Przerwa

20:15

Zarzadzanie - można inaczej (c.d.)

prof. Andrzej Blikle

•    zarządzanie jako sztuka komunikacji

21:15

Zakończenie

Day IV
Saturday
2 october 2021
09:00

Czas na logowanie

09:15

Praca w kryzysowych czasach. Wyzwania dla liderów.

Piotr Wielgomas

•    Jak pandemia i czasy VUCA wpływają na rynek pracy w Polsce i Europie?
•    Jakie największe wyzwania stoją dziś przed pracodawcami?
•    Jak sobie radzą polscy liderzy i co o tym myślą ich podwładni? (wyniki badań)
 

11:15

Przerwa

11:30

Rynek pracy – aktualne trendy i praktyki pracodawców.

Piotr Wielgomas

•    Jakie są trendy w formułowaniu „nowej normalności” w sferze pracy i zarządzania?
•    Trendy rekrutacyjne. Jak szukać nowych pracowników?
•    Trendy zwolnieniowe. Jak przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia?
•    Jak optymalnie organizować pracę w firmie? Przykłady i rekomendacje.
•    Jakie są plusy i minusy pracy zdalnej? – opinie pracowników i zarządów (wnioski z badań).
 

13:30

Przerwa

13:45

Zarządzanie zmianą w firmie. Jak przez to przejść?

Katarzyna Niezgoda

•    Dlaczego ludzie nie lubią zmian?
•    Czynniki wpływające na modyfikowanie sposobów zarządzania organizacją.
•    Najważniejsze style menedżerskie i ich charakterystyka
 

15:45

Przerwa

16:00

Zarządzanie zespołem.

Katarzyna Niezgoda

•    Budowanie i motywowanie zespołów.

17:00

Zakończenie

Day V
Friday
15 october 2021

MODUŁ III: KOMUNIKACJA I NOWE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU (online)

15:45

Czas na logowanie

16:00

Marketing w postindustrialnym świecie.

Julia Kozak, partnerka w spółce konsultingowej C.point

•    Komunikacja społeczna w XXI wieku. Cechy charakterystyczne.
•    Czy marka ma wciąż znaczenie dla konsumentów?
•    Jak się tworzy strategie komunikacyjne dla firm i produktów?
 

18:00

Przerwa

18:10

Jak budować markę w „nowej normalności”?

Julia Kozak, partnerka w spółce konsultingowej C.point

•    Pozycjonowanie marki a zachowania konsumentów - globalne trendy.
•    Co robić, aby nasza marka i produkty były znane?
•    Jak budować skojarzenia z naszą marką? Metody i rekomendacje.
 

20:10

Przerwa

20:15

Rola i budowanie marki. Przykłady.

(wystąpienie w języku angielskim)

Edward Strasser , Julia Kozak, partnerka w spółce konsultingowej C.point

•    Jaką rolę pełnią marki w światowych zmaganiach firm?
•    Marka w kłopotach – co robić? Przykłady strategii
•    Jak giganci wzmacniają swoje marki?
 

21:15

Zakończenie

Day VI
Saturday
16 october 2021
09:00

Czas na logowanie

09:15

Nowe technologie jako element zarządzania.

Tomasz Klekowski

•    Jak nowe technologie wpływają na biznes i jego otoczenie?
•    O co chodzi w transformacji cyfrowej? Kontrola procesów, optymalizacja kosztów, dotarcie do klientów, nowe źródła przychodów.
 

11:15

Przerwa

11:20

Praktyka wdrażania i korzystania z nowych technologii w biznesie.

Tomasz Klekowski

•    Jak usprawnić funkcjonowanie firmy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych? Czy transformacja cyfrowa jest dla każdej firmy?
•    Jak przygotować organizację do przeprowadzenia i zaakceptowania zmiany oraz wykorzystywania nowych pomysłów?
•    Jak współpracować z informatykami i nauczyć informatyków współpracy z biznesem?
 

12:20

Przerwa

12:30

Sztuczna inteligencja. Co jej stosowanie oznacza dla społeczeństwa i państwa?

Zbigniew Gajewski

•    Czym jest Sztuczna Inteligencja (SI) i czy mamy się jej bać?
•    Jak SI wpływa na świat? Przykłady.
•    Sztuczna Inteligencja a rynek pracy. Czy roboty nas zastąpią?
 

14:30

Przerwa

14:45

Wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w biznesie.

Zbigniew Gajewski

•    Jak SI wpływa na działania firm i zarządzanie procesami? 
•    Czy rozwiązania oparte na SI dotyczą także sektora MŚP?
•    Jak optymalnie wdrażać SI w biznesie i ile to kosztuje? Fakty i mity.
 

15:45

Przerwa

16:00

Praca nad tekstem zaliczeniowym.

dr Katarzyna Młynek

•    zasady tworzenia tekstu zaliczeniowego.
•    modelowa struktura tekstu i jego elementy.
•    wybór tematów tekstów dla każdego słuchacza.
 

17:00

Zakończenie

Day VII
Friday
5 november 2021

MODUŁ IV: PRZYWÓDZTWO W NOWEJ NORMALNOSCI (online)

15:45

Czas na logowanie

16:00

Teoria i praktyka przywództwa.

dr Małgorzata Bonikowska

•    Jak czasy VUCA, a teraz pandemia, wpływają na teorię i praktykę przywództwa?
•    Jakiego rodzaju przywództwo sprawdza się w naszych czasach?
•    Sfera publiczna i biznes – w którym kierunku ewoluują modele przywództwa?
 

18:00

Przerwa

18:10

Power4Resilience. Sztuka pokonywania trudności i osiągania celów.

Marek Kamiński

•    Cztery wymiary odporności: emocjonalny, mentalny, fizyczny, relacyjny.
•    Praktyczne budowanie odporności. Diagnostyka, narzędzia, platformy.
•    Odporność a nowe technologie i sztuczna Inteligencja.
•    Odporność indywidulna, zespołowa i organizacyjna.
 

20:10

Przerwa

20:15

Przełamywanie własnych barier. Dyskusja.

dr Małgorzata Bonikowska , Marek Kamiński

•    Czy warto dążyć do osiągnięcia rzeczy nieosiągalnych?
•    Jak przełamywać własne wewnętrzne opory i lęk? 
•    Jak radzić sobie ze stresem i odpowiedzialnością za innych?
 

21:00

Zakończenie

Day VIII
Saturday
6 november 2021
09:00

Czas na logowanie

09:15

Negocjacje w biznesie i stosunkach międzynarodowych.

dr Małgorzata Bonikowska

•    Jak efektywnie negocjować? Teoria i praktyka.
•    Strategie negocjacyjne. Cele i pozycje.
•    Elementy procesu negocjacyjnego. Jak się przygotować?
 

11:30

Przerwa

11:30

Negocjacje: zasady i przykłady.

dr Małgorzata Bonikowska

•    Komunikacja i psychologia społeczna w negocjacjach. Zasady.
•    Style negocjacyjne. Charakterystyka i przykłady.
•    Typowe sytuacje negocjacyjne w polityce i biznesie. 
 

13:30

Przerwa

13:45

„Goniąc jednorożce”. Jak się buduje i rozwija globalny biznes?

Marek Zmysłowski

•    Od pomysłu do biznesu. Skąd wiedzieć, że nasz biznes „chwyci” i ma szansę się stać globalny?
•    Tworzenie firmy opartej na nowych technologiach – jak do tego podejść?
•    Finansowanie i rozwój start up’u. Najczęściej popełniane błędy.
•    Rozwijanie biznesu na rynkach pozaeuropejskich. Szanse i wyzwania. Przykład Afryki.
 

15:45

Przerwa

16:00

Praca nad tekstem zaliczeniowym

dr Katarzyna Młynek

•    Omówienie tekstów nadesłanych przez słuchaczy.
•    Konsultacje na temat struktury i zawartości tekstów.
•    Omówienie planu publikacji tekstów.
 

17:00

Zakończenie

Day IX
Friday
19 november 2021
19:00

ZAKOŃCZENIE (OFF LINE) *

*Jeżeli na dwa tygodnie przed planowanym terminem wręczania certyfikatów sytuacja epidemiczna w kraju będzie pozwalała to spotkanie zostanie zrealizowane w formule stacjonarnej.