Postępowanie rozpoznawcze po zmianach w KPC

Start date:
31.08.2021
End date:
31.08.2021

Rafał Waszkiewicz

Partner, Radca Prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów. Kieruje praktyką kancelarii w dziedzinie prawa procesowego. Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji dużych inwestycji budowlanych, także infrastrukturalnych. Doradza w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach administracyjnych, w tym również przed sądami administracyjnymi.

Katarzyna Paczuska-Tokarska

Adwokat, Partner, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Doradza klientom w ramach praktyki rozwiązywania sporów i arbitrażu. Specjalizuje się w opracowywaniu strategii, doradztwie przedprocesowym oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących projektów infrastrukturalnych, budowlanych, nieruchomościowych i umów handlowych. Reprezentuje elastyczne podejście i posiada zrozumienie kwestii handlowych, a także umiejętności negocjacyjne, co pozwoliło na zakończenie wielu sporów polubownie w sposób satysfakcjonujący dla obu stron sporu.