Dłużnik bez majątku – sytuacja bez wyjścia?

Jak skarga pauliańska działa w praktyce.

Start date:
19.10.2021
End date:
19.10.2021

r. pr. Ewa Błaszczyk

Filipiak Babicz LEGAL

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w trakcie których obyła półroczne stypendium na Uniwersytecie w Genui. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z dziedziny prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw bankowych, w tym odzysku wierzytelności trudnych z wątkami upadłościowymi i karnymi. Zajmowała się obsługą prawną, w tym reprezentacją na salach sądowych jednego z największych banków w Polsce. Interesuje się zagadnieniami związanymi ze skargą pauliańską oraz gwarancjami bankowymi. Autorka publikacji w serwisie: skargapaulianska.pl. W Kancelarii łączy pracę merytoryczną z obowiązkami menedżera działu prawa cywilnego.

adw. Rafał Kowalczyk

Filipiak Babicz LEGAL

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W 2019 r. z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki otrzymując nagrodę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a następnie został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Reprezentuje klientów w sporach sądowych, w szczególności postępowaniach odszkodowawczych oraz gospodarczych, jak również prowadzi i koordynuje sprawy z zakresu upadłości i restrukturyzacji, zarówno po stronie wierzycieli i dłużników, jak również wspomaga działanie organów postępowania (syndyk, zarządca). Zajmował się doradzaniem oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży transportu krajowego i międzynarodowego oraz budowlanej, a także opiniowaniem i sporządzaniem umów i ekspertyz prawnych oraz prowadzeniem procesu windykacji.

adw. Piotr Turski

Doradca podatkowy, makler, Filipiak Babicz LEGAL

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył roczny kurs Studium Prawa Niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts) zorganizowany przy współudziale z uniwersytetami niemieckimi (2008 r.). W latach 2011-2014 odbył aplikację adwokacką składając, z wynikiem pozytywnym, egzamin adwokacki (2014 r.). Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych (wpis na listę MPW w 2015 r., nr licencji 3032). Doradca podatkowy (wpis na listę doradców podatkowych z 31.03.2017 r., nr wpisu 13116). W swojej praktyce zajmuje się m. in. kompleksową obsługą transakcji wierzytelnościowych (bankowe NPL) oraz wierzytelnościowo–nieruchomościowych, jak również optymalizowaniem procesów zaspokojenia wierzycieli, zwłaszcza banków (procesy pauliańskie o różnym stopniu skomplikowania, w tym dotyczące dalszych rozporządzeń korzyścią oraz wierzytelności przyszłych, tworzenie i wykonywanie strategii dochodzenia wierzytelności wobec grup dłużników).

Redaktor praktycznego serwisu o skardze pauliańskiej: https://www.filipiakbabicz.com/skarga-paulianska/