Dłużnik bez majątku – sytuacja bez wyjścia?

Jak skarga pauliańska działa w praktyce.

Start date:
19.10.2021
End date:
19.10.2021

Timeline

Day I
Tuesday
19 october 2021
09:00

Czas na logowanie

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:10

adw. Rafał Kowalczyk, Filipiak Babicz LEGAL

Odpowiedzialność osób uzyskujących korzyści od dłużnika:
•    bezskuteczność czynności dłużnika względem wierzyciela,
•    znaczenie praktyczne bezskuteczności czynności,
•    warunki uznania czynności za bezskuteczną.


Jakie działania dłużnika można sądowo podważyć?
•    wyzbycie majątku,
•    obciążenie majątku,
•    inne działania dłużnika.
 

10:40

Przerwa

10:55

adw. Piotr Turski, Doradca podatkowy, makler, Filipiak Babicz LEGAL

Niekorzystne podziały majątku:
•    sądowe i pozasądowe przesunięcia majątku miedzy małżonkami, spadkobiercami i in.,
•    środki zaradcze po stronie wierzyciela,


Gdy u dłużnika pojawiają się alimenty…
•    umowy alimentacyjne oraz alimenty sądowe a sytuacja innego wierzyciela,
•    kwestionowanie przez wierzyciela alimentów.


Inne postaci faworyzowania wierzycieli:
•    spłata lub zabezpieczenie niektórych tylko wierzycieli,
•    przenoszenie majątku na rzecz wybranego wierzyciela,
•    środki prawe przysługujące wierzycielowi niezaspokojonemu.

12:25

Przerwa

12:40

r. pr. Ewa Błaszczyk, Filipiak Babicz LEGAL

Należyte działanie wierzyciela:
•    czy mogę zweryfikować wypłacalność kontrahenta? – co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy?,
•    spółka dłużnik bez majątku – co dalej?,
•    gromadzenie informacji i dowodów do pozwu,
•    warunki wszczęcia postępowań wydobywczych,
•    praktycznie o pozwie pauliańskim,
•    zabezpieczenie roszczeń,
•    wyrok pauliański.
 

14:10

Przerwa

14:25

Sesja pytań i odpowiedzi

adw. Piotr Turski, Doradca podatkowy, makler, Filipiak Babicz LEGAL , adw. Rafał Kowalczyk, Filipiak Babicz LEGAL , r. pr. Ewa Błaszczyk, Filipiak Babicz LEGAL

14:55

Ankieta podsumowująca i zakończenie szkolenia