Mediacje – skuteczne rozwiązywanie sporów w biznesie

Start date:
28.10.2021
End date:
29.10.2021

Description

Od wielu lat w październiku o mediacji dużo się rozmawia, jest obecna w mediach, podczas szkoleń, konferencji. Dla osób, które poznały bliżej tę formę rozwiązywania sporów, niejednokrotnie stała się ona wyznacznikiem nowej jakości w życiu zawodowym, czasem misją, którą promują, czasem najlepszym sposobem na rozwiązywaniu sporów. Poznanie wartości jakie niesie w sobie mediacja przesuwa środek ciężkości w myśleniu o konflikcie z poszukiwania przyczyn i wskazywaniu tego kto ma rację, na poszukiwanie rozwiązań i dbanie o wzajemne relacje. A cóż lepiej sprawdza się w biznesie jak nie dobre relacje między kontrahentami? To podstawa podstaw. Spór sądowy, prócz tego, że trwa latami najczęściej niszczy relacje między stronami w niego zaangażowanymi. Dlaczego więc firmy, które są zainteresowane rozwiązaniem kwestii spornych w sposób efektywny czasowo i kosztowo nie korzystają z mediacji? Często jej nie znają lub nie kojarzą jej jako skutecznego narzędzia do osiągnięcia swoich celów. Jeśli prawnik reprezentujący interesy swojego klienta sam nie jest przekonany do tej formy, nie przekona do niej również swojego klienta. A przecież korzyści mogą być obustronne.

Samo postępowanie mediacyjne prowadzi wykwalifikowany mediator, który dba, by wszystko przebiegało zgodnie z procedurą, aby mediacje były etyczne, a także, by prowadziły do najlepszego z możliwych efektu i zakończyły się zawarciem ugody. Ugoda ta, po złożeniu wniosku do sądu o jej zatwierdzenie, nabierze mocy prawnej ugody sądowej.

W mediacji strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników, a same mogą w postępowaniu brać udział lub nie. Jednak zanim sprawa trafi do mediacji skonfliktowane strony oraz ich pełnomocnicy powinni się do tego trybu postępowania odpowiednio przygotować. A przygotowanie do mediacji wygląda zdecydowanie inaczej niż przygotowanie do ścieżki sądowej. I o tym porozmawiamy na szkoleniu. 


Celem szkolenia jest przyjrzenie się korzyściom płynącym z wyboru mediacji jako sposobu na rozwiązanie sporu, z perspektywy prawnika/pełnomocnika oraz stron zaangażowanych w konflikt.

Podczas szkolenia będzie okazja do:
•    rozważenia bieżących i długofalowych korzyści płynących z pozasądowej drogi rozwiązywania sporów;

•    omówienia kwestii związanych udziałem pełnomocnika w mediacji (z lub bez udziału strony),  jego umową i wynagrodzeniem; 
•    rozwinięcie kreatywnego myślenia w pracy z klientem (z m.in. przy pomocą narzędzi takich jak: BATNA, MLATNA i WATNA), sprzyjającego poszukiwaniu rozwiązań;
•    poszerzenia kompetencji komunikacyjnych w zakresie budowania strategii sprzyjającej rozwiązywaniu sporów
•    poznania dobrych praktyk oraz case studies  w praktyce mediatora.

Szkolenie poprowadzą dla Państwa wybitni mediatorzy, z wieloletnią praktyką i sukcesami w prowadzeniu mediacji, zaangażowani w promowanie tej formy rozwiązywania sporów.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:
- prawników in-house
- przedstawicieli zarządów firm
- prawników pracujących w organach administracji państwowej, samorządowej
- prawników zajmujących się windykacją
- pracowników działów HR, w których prowadzone są spory z pracownikami
- osoby odpowiedzialne za wizerunek firmy/specjaliści ds. radzenia sobie z kryzysami wizerunkowymi
- wszystkie osoby zainteresowane mediacją jako alternatywą dla sporów sądowych


Organizacja:

W trakcie wydarzenia wszyscy widzą i słyszą wykładowcę oraz mogą widzieć i słyszeć pozostałych uczestników. Platforma umożliwia bezpośrednie zadanie pytań, udział w dyskusjach i dzielenie się swoim doświadczeniem. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji przeglądarek internetowych, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. 

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat i materiały w wersji elektronicznej.

 

 

Invited by

Barbara Dąbrowska