Innowacje, transformacja cyfrowa firmy a ulgi podatkowe.

Czy można odkładać zmiany na przyszłość i być spokojnym o biznes?

Start date:
30.11.2021
End date:
30.11.2021

Timeline

Day I
Tuesday
30 november 2021
08:50

Czas na logowanie uczestników i prelegentów

09:00

Przywitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:05

Czy innowacje są potrzebne przedsiębiorstwu? Jak ich szukać i organizować w firmie?

Jacek Zimoch, Ekspert wspierający małe, średnie, duże przedsiębiorstwa w identyfikacji, planowaniu, finansowaniu innowacji oraz budowaniu strategii innowacji

•    Czym są innowacje i czy są potrzebne każdej firmie?
•    Jak szukać innowacji w organizacji i jej otoczeniu?
•    Jak i po co planować innowacje?
 

09:50

Przerwa

10:00

Świadomość wdrażania nowych technologii od A do Z

Mikołaj Ruta, Dyrektor ds. Innowacji i R&D. / Expert PSME / PSML

•    Dane - skąd i po co?
•    Okres wdrażania technologii.
•    Czas i fazy życia technologii.
•    Mapowanie procesów produkcyjnych i magazynowych.
•    Metody oceny – KPI.
•    Case Study.
 

10:45

Przerwa

10:55

Potrzeba biznesowa vs. Rzeczywistość

Piotr Kozłowski, ekspert M2M/IoT i innowacji

•    Strategia firmy, cele vs. Innowacje.
•    Czy faktycznie chcemy wdrożenia innowacji czy też planujemy ją realizować w tzw. wolnym czasie...?
•    Innowacje – jak wybrać, zweryfikować i zaimplementować?
•    IoT vs. M2M – przyszłość czy rzeczywistość?

11:40

Przerwa

11:50

Transformacja i Internet rzeczy dziś i jutro - hardware/connectivity/software

Jerzy Kozieł, Head of R&D MASTERS

- IoT bez zbędnego PR oraz w podejściu praktycznym:
•    Jak to działa?
•    Dobre praktyki.
- Projekty elektroniczne i produkcja:
•    wczoraj i dziś, zagrożenia;
•    założenia projektowe i proces.
- Nowoczesna Transformacja Cyfrowa.
- Podsumowanie.
 

13:30

Przerwa

13:45

Efektywna współpraca biznesu z polskimi uczelniami i instytutami badawczymi

Krystian Gurba, Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii

•    Formy współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki.
•    Korzyści z współpracy firmy z sektorem nauki.
•    Jak sprawić, żeby współpraca z sektorem nauki była sprawna i efektywna?
•    Pytania i odpowiedzi – dyskusja.
 

14:15

Przerwa

14:25

Ulgi podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Grzegorz Kuś, Dyrektor, Ekspert podatkowy, B+R, Pwc , Maciej Klimczyk, Menedżer, Ekspert podatkowy, B+R, Pwc

•    Ulga B+R oraz IP Box - dotychczasowe zasady i zmiany wynikające z Nowego Ładu.
•    Najnowsze ulgi podatkowe wspierające rozwój przedsiębiorców (ulga na prototypy, na robotyzację, na innowacyjnych pracowników, na IPO, na ekspansję itp.) wynikające z Nowego Ładu.
 

15:10

Przerwa

15:15

Praktyczne wskazówki jak przygotować się do wdrożenia i korzystania z wybranych ulg na przykładzie ulgi na B+R

Grzegorz Kuś, Dyrektor, Ekspert podatkowy, B+R, Pwc , Maciej Klimczyk, Menedżer, Ekspert podatkowy, B+R, Pwc

•    Jak skutecznie wdrożyć ulgę podatkową? Etapy i zasoby zaangażowane.
•    Zabezpieczenie ryzyk podatkowych.
•    Problemy interpretacyjne (najciekawsze interpretacje i wyroki).
•    Pytania i podsumowanie
 

16:00

Zakończenie szkolenia