Międzynarodowy transfer danych osobowych – SCC, BCR i inne mechanizmy

Start date:
16.12.2021
End date:
16.12.2021

Michał Kluska

adwokat, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych

Adwokat i doradca, Prezes Zarządu i jeden z założycieli Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Specjalizuje się w obszarze ochrony danych osobowych, prywatności, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Doradza przede wszystkim branży finansowej, FMCG, online i produkcja/przemysł, a także healthcare.

Wielokrotnie uczestniczył podczas kontroli organu nadzoru (ostatni raz w sierpniu 2021 r.) w zakresie danych osobowych, jak również przy analizach naruszeń bezpieczeństwa, a także reprezentował Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych.
Często wspiera Klientów na styku RODO i ustaw sektorowych jak np. UŚUDE. Pomaga i przeprowadza z Klientami analizy ryzyka / DPIA oraz audyty podmiotów przetwarzających.
Ma doświadczenie w projektach związanych z ułożeniem międzynarodowego transferu danych osobowych w grupach kapitałowych.

Uczestniczy w pracach legislacyjnych (m.in. Ustawa o prawach konsumenta) oraz konsultacyjnych. Jest prelegentem realizującym liczne wystąpienia / warsztaty np. podczas konferencji (m.in. InternetBeta, SECURE) i szkolenia (m.in. „Ochrona danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, „Przygotowanie do RODO”).

Wykłada na licznych uczelniach wyższych. Jest współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych.