SYSTEM ZGŁASZANIA NARUSZENIA PRAWA W FIRMIE

nowe obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

Start date:
25.01.2022
End date:
25.01.2022

Description

Unijna dyrektywa o sygnalistach, która powinna zostać implementowana do piątku 17 grudnia 2021 r., nie doczekała się odpowiedniej ustawy. Zwykle brak implementacji dyrektywy zawiesza jej stosowanie, ale nie w tym przypadku.
Dla przedsiębiorców stosowanie dyrektywy o sygnalistach bez polskiej ustawy wdrażającej będzie niemałym wyzwaniem.

Dyrektywa o sygnalistach nakłada szereg nowych obowiązków oraz procedur, które muszę spełnić firmy i instytucje. Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty jej wdrożenia w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem powiązanej tematyki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, których wszczęcie jest wynikiem informacji pozyskanej od sygnalisty. Celem szkolenia jest także wskazanie na konsekwencje wynikające z braku wdrożenia stosowanych regulacji w przedsiębiorstwie.

W programie m.in.:
ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa - założeń ustawy (m.in. zakres obowiązywania, zakaz działań odwetowych) pod kątem wyzwań, jakie mogą się pojawić przy wdrażaniu w organizacji systemu informowania o nieprawidłowościach.

praktyczne aspekty wdrażania wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości - jak wdrożyć w organizacji system informowania o nieprawidłowościach, na co należy zwrócić uwagę budując i wdrażając ten system. W jaki sposób zapewnić ochronę sygnaliście, na jakim etapie współpracować z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników.

prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających - aspekty organizacyjne prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, analiza poszczególnych etapów postępowania wyjaśniającego, zakończenie postępowania wyjaśniającego, prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

kanały zgłaszania informacji - jak funkcjonują oraz jakie środki są stosowane w celu ochrony sygnalistów. 

Podczas szkolenia prowadzący w praktyczny i kompleksowy sposób odpowiedzą na pytania:
•    Jak mam przygotować się na zmiany?
•    Czy muszę wprowadzić system ochrony sygnalisty? Kiedy?
•    Jak mam wdrożyć postanowienia Dyrektywy krok po kroku?
•    Co mi grozi jeżeli tego nie zrobić?
•    O czym muszę pamiętać, aby nie narazić się na odpowiedzialność?
•    Jak mam wyeliminować działania odwetowe?
•    Jakie czynniki wpływają na skuteczność wewnątrzfirmowych kanałów do zgłaszania naruszeń prawa?
•    Jak powinien wyglądać przebieg wewnętrznego postępowania wyjaśniającego?

Na szkolenie zapraszamy:
•    Managerów działów HR
•    Specjalistów HR
•    Compliance oficerów
•    Prawników
•    Wszystkich, którym powierzone będzie w firmie wprowadzanie i bieżąca obsługa kanałów informowania o nieprawidłowościach, a także prowadzenie postępowań wyjaśniających.

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. 
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Agnieszka Spychała