W POLU ZAINTERESOWANIA PIP:

czas pracy, planowane zmiany dotyczące badania trzeźwości pracowników, pracy zdalnej, ustalania stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej.

Start date:
26.01.2022
End date:
26.01.2022

Description

W swoim niedawnym wystąpieniu skierowanym do PIP Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał na potrzebę większej kontroli m.in. przestrzegania przez pracodawców przepisów o czasie pracy. Znajomość najnowszych orzeczeń sądów pracy i stanowisk urzędowych dotyczących właśnie organizacji i rozliczania czasu pracy pozwoli uniknąć najczęstszych błędów w tym zakresie. Jak pokazuje doświadczenie wielu pracodawców, to właśnie nieprawidłowe podejście do tych zagadnień (co często wynika nie ze złej woli pracodawcy, ale z nieczytelnych regulacji prawnych, czy nie do końca zbieżnych poglądów PIP, resortu pracy czy sądów pracy) stanowi źródło ryzyka dla pracodawcy, stając się „tykającą bombą zegarową” w firmie.

Nadchodzący okres to także czas zapowiadanych szumnie zmian w prawie pracy, przy czym dwie z nich dotyczyć będą większości pracodawców i z pewnością także będą stanowiły (zgodnie zresztą z przywołanym wystąpieniem RPO) przedmiot zainteresowania PIP – są to przepisy o badaniu trzeźwości pracowników oraz o pracy zdalnej. Podczas szkolenia opowiemy o tym, jak oba te rozwiązania stosować bezpiecznie już dzisiaj, a także, co ma się zmienić w przepisach. 

Przedmiotem procesu legislacyjnego jest również projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1134). Projekt przewiduje  m.in. nadanie inspektorom pracy uprawnienia, do ustalania w drodze decyzji administracyjnej istnienia stosunku pracy, w razie stwierdzenia, że stosunek prawny łączący strony ma przeważające cechy stosunku pracy. Omówiony zostanie aktualny i projektowany stan prawny, skutki dla pracodawców projektowanych zmian oraz metody ograniczania ryzyka pracodawców związanego z zatrudnieniem cywilnoprawnym.

Celem szkolenia jest:
•    przybliżenie najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych dotyczących czasu pracy, 
•    wskazanie, jak pracodawcy mogą przygotować się do zmian, jakie mają zostać wprowadzone do kodeksu pracy w zakresie badania trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej
•    przygotowanie się do zmiany uprawnień inspektorów pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy, poprzez prawidłowe stosowanie zatrudnienia cywilnoprawnego w oparciu o orzecznictwo sądowe 
i dotychczasową praktykę PIP.

Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, oparty na aktualnych doświadczeniach i najnowszych orzeczeniach w omawianym zakresie.

Na szkolenie zapraszamy
•    przedsiębiorców
•    właścicieli firm
•    przedstawicieli działów HR i kadr
•    przedstawicieli działów kadr i płac
•    HR Business Partner
•    przedstawicieli działów compliance
•    wszystkie osoby zainteresowane tematyką 

Organizacja
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. 

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Barbara Dąbrowska