COMPLIANCE SUMMIT 2022

Już standard, czy dobra praktyka?

Start date:
27.01.2022
End date:
28.01.2022

Timeline

Day I
Thursday
27 january 2022
09:45

Czas na logowanie

10:00

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Rola Compliance Officera - whistleblowing w organizacji

Magdalena Bartnik, adwokat, JDP DRAPAŁA & PARTNERS

•    Miejsce compliance officera w strukturze przedsiębiorstwa. Interes kadry zarządzającej a interes compliance officera
•    Zasady prowadzenia dochodzeń wewnętrznych. Od odebrania zgłoszenia do działań naprawczych  
•    Kodeks etyczny compliance officera
 

10:45

Zagrożenia dla zarzadzania informacjami o nieprawidłowościach w świetle funkcji Compliance w przedsiębiorstwie

Tomasz Urbaniak, ekspert ds. bezpieczeństwa, analityk compliance i AML/CFT, Insigilo

•    Informacja a wiedza – dobrze wiedzieć czym zarządzamy;
•    Analiza sytuacji przedsiębiorstwa – konteksty zagrożeń;
•    Proces identyfikacji ryzyka;
•    Mechanizm generowania błędów w cyklu analitycznym i ich skutki;
•    Charakterystyka i konteksty zagrożeń w odniesieniu do poszczególnych funkcji Compliance;
•    „Sygnał faulu” czy „Para w gwizdek”– kontrowersje i obawy związane z osobą sygnalisty;
•    Zagrożenia dla zarzadzania informacjami o nieprawidłowościach – podsumowanie.
 

11:30

Przerwa

11:45

Rola i odpowiedzialność funkcji Compliance w zestawieniu z innymi, wybranymi funkcjami w organizacji

Paweł Leszczyński, Head of Compliance, Rankomat.pl

•    Umiejscowienie oficera Compliance w organizacji – względna niezależność w zakresie realizowanych funkcji;
•    Różne koncepcje funkcji Compliance – Compliance jako quasi zespół prawny, Compliance jako oficer śledczy, Compliance jako kontroler jakości;
•    Rola Compliance w zarządzaniu organizacją na przykładzie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
•    Obowiązki Compliance w zestawieniu z obowiązkami zespołów prawnych – kontakty z organami nadzoru, partnerami biznesowymi, udział w projektach wewnętrznych;
•    Rola Compliance w zapewnieniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych – oficer Compliance a IOD. Obszary współpracy. Różnice;
•    Współpraca Compliance z departamentem zarządzania ryzykiem;
•    Współpraca Compliance i audytu wewnętrznego;
•    Inne obszary współpracy w ramach pełnienia funkcji Compliance – m.in. bezpieczeństwa informacji, podatki.
 

12:30

Zagrożenia związane z nadużyciami – przeciwdziałanie nadużyciom

Urszula Lewczuk, prawnik, Urszula Lewczuk Legal Consulting

•    Pojęcie nadużyć w przedsiębiorstwie;
•    Typy i przykłady nadużyć;
•    Wpływ nadużyć na funkcjonowanie i renomę firmy;
•    Podjęcie działań prewencyjnych, rola sygnalistów;
•    Walka z nadużyciami w przedsiębiorstwie.
 

13:15

Przerwa

13:30

Kierunki Rozwoju i Wyzwania dla Funkcji Compliance

Paweł Roszkowski, Head of Compliance, Uniqa Polska

•    Nowe technologie i digitalizacja usług;
•    Rozwój nowych rodzajów produktów – kontekst ESG;
•    Nowe zadania dla funkcji i oczekiwania organów nadzorczych (ewoluujące otoczenie regulacyjne);
•    Umiejętności miękkie i wysoka merytoryka - Compliance cennym doradcą dla Biznesu.
 

14:15

Zarządzanie zgodnością na przykładzie spółki giełdowej CASE STUDY

Monika Gorgoń, radca prawny, Dyrektor Działu Compliance, AML i Zarządzania Ryzykiem, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

•    Podstawy prawne funkcjonowania Compliance;
•    System zarządzania zgodnością;
•    Regulacje z obszaru Compliance;
•    Dobre praktyki dotyczące Compliance.
 

15:00

sesja Q&A

15:30

Zakończenie I dnia Compliance Summit 2022

Day II
Friday
28 january 2022
09:45

Czas na logowanie

10:00

Powitanie uczestników i prelegentów.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Procedury na wypadek niespodziewanej kontroli organów państwa (działań organów ścigania)

Krzysztof Krak, prawnik, ekspert ds. compliance i przeciwdziałania nadużyciom, analityk, Compliance Business Administration Krzysztof Krak

•    Ryzyko zakłóceń funkcjonowania firmy w związku z wizytą organów ścigania (kontrolą);
•    Działania w zakresie prawa - uprawnienia organów ścigania (kontroli); 
•    Ryzyko wizerunkowe i jak nas widzą partnerzy, klienci; 
•    Czy mogę przygotować się na niezapowiedzianą kontrolę? 
•    Compliance - działania w ramach przepisów. Uprawnienia i obowiązki; 
•    Procedury - szkolenia - ćwiczenia. Elementy budowy świadomości wewnętrznej firmy na wypadek „kryzysu".
 

10:45

Zasada risk based approach w pracy AML Officera

Magdalena Bartosiewicz, radca prawny w zespole rozwiązywania sporów, Eversheds Sutherland

•    Rola AML Officera w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
•    Wytyczne EBA w sprawie roli, zadań i obowiązków AML officerów – czy będą pomocne?
•    Co może przynieść przyszłość? Pakiet legislacyjny Komisji UE.
 

11:30

Przerwa

11:45

Jak poradzić sobie z analizą PEP oraz beneficjentów rzeczywistych? w związku ze zmianami w ustawnie AML oraz ciągłymi trudnościami w analizie

Beata Wiśnicka, certyfikowana, międzynarodowa ekspertka AML, konsultant AML

•    Metody identyfikacji i weryfikacji PEP;
•    Najczęściej popełniane błędy podczas identyfikacji PEP;
•    Proces akceptacji klienta zweryfikowanego jako PEP;
•    Informacje, które należy wziąć pod uwagę tworząc profil klienta PEP;
•    Monitoring relacji z PEP;
•    Metody identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego;
•    Ryzyka, które należy wziąć pod uwagę podczas weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 

12:30

Umowa outsourcingowa w ramach systemu whistleblowing - można czy trzeba ją mieć?

Julia Besz, associate, zespół Compliance, Domański Zakrzewski Palinka

•    Stanowisko Komisji Europejskiej, a polska ustawa o sygnalistach – dzielenie się zasobami, a outsourcing. Wprowadzenie i różnice.
•    Dzielenie się zasobami w grupie kapitałowej – na jakich zasadach jest to dopuszczalne?
•    Outsourcing w procesie whistleblowingowym – jak odciążyć zasoby wewnętrzne?
•    Upoważnienie dla podmiotu zewnętrznego do przyjmowania i obsługi zgłoszeń – komu to powierzyć?
•    Odpowiedzialność przy outsourcingu – jak mitygować ryzyka i zabezpieczyć zarząd i spółkę?
•    Kto realizuje obowiązki: Spółka-matka, dział compliance, czy zewnętrzny dostawca narzędzia do zgłaszania?
•    Umowa outsourcingowa: aspekty praktyczne – jakie są strony umowy, co powinna zawierać i jak ją przygotować?
 

13:30

Legal Design – nowa jakość komunikacji zasad Compliance

Klaudia Sałdan, associate, specjalistka ds. Legal Design i komunikacji, Domański Zakrzewski Palinka

•    Czym jest metodologia Legal Design i zasady Plain Language?
•    Narzędzia w Legal Design – kto może z nich korzystać?
•    Korzyści ze stosowania Legal Design i Plain Language w praktyce Compliance Officera
•    Efektywna komunikacja zasad wewnątrz i na zewnątrz organizacji;
•    Praktyczne przykłady z wdrażania zasad LD i PL w projektach compliance.
 

14:15

Przerwa

14:30

Wyzwania zespołu ds. badania zgłoszeń w świetle tzw. Dyrektywy o sygnalistach i orzecznictwa polskich sądów

Anna Wojciechowska-Nowak, członek zarządu, Linia Etyki, biegła przy sądzie okręgowym w warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu

•    Jak skonstruować zespół ds. Badania zgłoszeń?
•    Wymogi prawne związane z pracą zespołu ds. badania zgłoszeń. Czego oczekuje ustawodawca?
•    Czy zespół ds. badania zgłoszeń to sąd? Podobieństwa i różnice
•    Zasady prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających wg orzecznictwa polskich sądów 
•    Ryzyka dla organizacji zw. z niedochowaniem standardów prowadzenia postępowań wyjaśniających
 

15:15

Sesja pytań

15:30

Zakończenie Compliamce Summit 2022